Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Srbija

09. 11. 2018.

Izvor: N1, Beta

Usvojen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

U Skupštini Srbije usvojen je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji ima za cilj da svakome obezbedi poštovanje osnovnih prava i sloboda, a posebno prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Tim zakonom proširene su i precizirane nedležnosti i ovlašćenja Poverenika za informacije od javnog značaja kao nezavisnog državnog organa i uskladjivanje sa relevatnim dokumentima EU.

Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na podnošenje pravnih sredstava u slučaju obrade podataka o ličnosti.

Predviđa se čitav niz različitih mogućnosti za zaštitu prava, pri čemu je moguće podneti više pravnih sredstava, pre svega prigovor rukovaocu na obradu podataka, ali i pritužba Povereniku.

Protiv odluke Poverenika, odnosno u slučaju da takva odluka nije doneta u roku od 60 dana od dana podnošenja pritužbe, može da se pokrene i upravni spor.

"Nezavisno od drugih postupaka može se ostvariti i neposredna sudska zaštita, a na kraju, izričito je propisano i pravo na naknadu štete, koje podrazumeva da lice koje je pretrpelo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba zakona ima pravo na novčanu naknadu ove štete od rukovaoca koji je štetu prouzrokovao", ukazala je ministarka pravde Nela Kuburović obrazlažući zakon.

Ovim zakonom precizirano je da Poverenik pre svega obavlja inspekcijske poslove, ali, pored toga, ima ovlašćenja da preduzme odgovarajuće korektivne mere, obezbeđuje primenu zakona, a obavlja i poslove međunarodne saradnje.

Potpunije je uređena bezbednost podataka o ličnosti, tako što se propisuje veći broj mera zaštite podataka o ličnosti, kao i postupak u slučaju da do povrede bezbednosti ipak dođe.

Uvedena je i obaveza analize rizika pre započinjanja radnji obrade, a ako je rizik visokog nivoa propisuje se neophodnost traženja mišljenja nadzornog organa.

Nema komentara.

Ostavi komentar