CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA "LiNK UP"
MP Barili 1/2 [II sprat] tel: 012-221452, mob. 064/ 4173737
e-mail: suncanatadic@gmail.com
           linkup@boom93.com

Kontakti

CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA "LiNK UP"
MP Barili 1/2 [II sprat] tel: 012-221452, mob. 064/ 4173737
e-mail: suncanatadic@gmail.com
           linkup@boom93.com

captcha