Arhiva

Rezultati

Koje preduzeće se pokazalo kao najodgovornije tokom vanredne situacije u Požarevcu?

- Toplifikacija  20

10.204081632653061%

- Vodovod i kanalizacija  63

32.142857142857146%

- Javno komunalno  7

3.571428571428571%

- TE-KO Kostolac  45

22.95918367346939%

- Parking servis  5

2.5510204081632653%

- nijedno  45

22.95918367346939%

- ne zanima me  11

5.612244897959184%

Ukupno glasova: 196