Arhiva

Rezultati

Da li smatrate da bi državni funkcioneri, u uslovima štednje, trebalo da uživaju manje privilegija?

Da  94

76.42276422764228%

Ne  29

23.577235772357724%

Ne znam  0

0.0%

Ukupno glasova: 123