Arhiva

Rezultati

Koje gradsko preduzeće bi trebalo privatizovati?

Vodovod i kanalizaciju  2

1.7543859649122806%

Javno komunalno  9

7.894736842105263%

Toplifikaciju  15

13.157894736842104%

Parking Servis  18

15.789473684210526%

Direkciju za izgradnju  5

4.385964912280701%

Radio Požarevac  27

23.684210526315788%

Nijedno  38

33.33333333333333%

Ukupno glasova: 114