Arhiva

Rezultati

Zbog čega suđenja traju predugo?

Sudovi su pretrpani predmetima  11

7.142857142857142%

Sudije su nestručne i neprofesionalne  43

27.92207792207792%

Mreža sudova ne funkcioniše  10

6.493506493506493%

Tužioci ne rade profesionalno  6

3.896103896103896%

Policija ne radi profesionalno  1

0.6493506493506493%

Problem je korupcija  42

27.27272727272727%

Vlast se meša u rad pravosuđa  41

26.623376623376622%

Ukupno glasova: 154