Arhiva

Rezultati

Kako ćete obeležiti parlamentarne izbore 24. aprila?

Izlazim da glasam, obavezno  73

58.87096774193549%

Idem na vikend sa porodicom  2

1.6129032258064515%

Pratim tok glasanja iz minuta u minut  3

2.4193548387096775%

Pritiskam porodicu da glasaju za moj izbor  6

4.838709677419355%

Radno, na biračkom mestu  4

3.225806451612903%

Vodim i babe i dede na glasanje  4

3.225806451612903%

Ja sam beli listić  5

4.032258064516129%

Ne zanima me  27

21.774193548387096%

Ukupno glasova: 124