Arhiva

Rezultati

Hoćemo li se ove godine izvući sa povišenim nitratima u vodi?

Da  2

5.0%

Biće kao i predhodne godine  15

37.5%

Ne bez promene kadrova u Vodovodu  18

45.0%

Ne znam  5

12.5%

Ukupno glasova: 40