Arhiva

Rezultati

Gde bi prioritetno trebalo ulagati novac koji grad ubira za zagađenje?

U širenje toplifikacije  29

18.58974358974359%

U izgradnju vodovodnih kapaciteta i postrojenje za prečišćavanje vode  75

48.07692307692308%

U izgradnju ekološke deponije i čišćenje divljih smetlišta  24

15.384615384615385%

U širenje mreže fekalne kanalizacije po selima  28

17.94871794871795%

Ukupno glasova: 156