U toku

Rezultati

Kakav je Vaš stav - da li izbore treba bojkotovati?

Podržavam bojkot  51

59.30232558139535%

Treba izaći na izbore  19

22.093023255813954%

Sačekati sa odlukom  4

4.651162790697675%

Ne zanima me  12

13.953488372093023%

Ukupno glasova: 86