U toku

Rezultati

Koliko je efikasna borba protiv korupcije na lokalnom nivou?

U skladu sa političkom voljom  18

17.647058823529413%

Vrlo efikasna, što pokazuju i hapšenja  1

0.9803921568627451%

Sve je čisto i po zakonu  0

0.0%

Nikad više korupcije i zloupotreba  79

77.45098039215686%

Ne znam  2

1.9607843137254901%

Ne zanima me  2

1.9607843137254901%

Ukupno glasova: 102