U toku

Rezultati

Koliko je efikasna borba protiv korupcije na lokalnom nivou?

U skladu sa političkom voljom  242

50.103519668737064%

Vrlo efikasna, što pokazuju i hapšenja  3

0.6211180124223602%

Sve je čisto i po zakonu  2

0.4140786749482402%

Nikad više korupcije i zloupotreba  218

45.13457556935818%

Ne znam  10

2.070393374741201%

Ne zanima me  8

1.6563146997929608%

Ukupno glasova: 483