Da se razumemo

Stigli novi semafori, ali nema zvučnih

19. 09. 2017.

Stigli novi semafori, ali nema zvučnih

Na raskrsnici u centru grada postavljeni su novi semafori koji su zamenili stare i oštećene. Međutim, zvučnih semafora za slepa i slabovida lica i dalje nema, skoro 20 godina ... [detaljnije]

0

Novac od prodaje slika ide u humanitarne svrhe

13. 09. 2017.

Novac od prodaje slika ide u humanitarne svrhe

U galeriji Milene Pavlović Barili uručene su nagrade učesnicima likovne kolonije “Poezija Mileninih boja”. Radovi sa likovne kolonije biće prodati na humanitarnoj aukciji ... [detaljnije]

1

Lični pratioci za decu uskoro u Požarevcu

11. 09. 2017.

Lični pratioci za decu uskoro u Požarevcu

Završena je edukacija za lične pratioce za decu u Požarevcu. Trodnevnu obuku za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju završilo je 24 kandidata ... [detaljnije]

0

Međunarodna drinska regata za osobe sa invaliditetom

26. 07. 2017.

Međunarodna drinska regata za osobe sa invaliditetom

Međunarodna drinska regata za osobe sa invaliditetom koja se održava 29. i 30. jula, okupiće naše najuspešnije paraolimpijce kao i učesnike iz Hrvatske, Makedonije, BiH, Republike ... [detaljnije]

0

Javni konkurs za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

26. 07. 2017.

Javni konkurs za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Gradsko veće Požarevac raspisalo je konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osaba sa invaliditetom u 2017. godini ... [detaljnije]

0

Transparentnost bužeta i kako do novca za organizacije osoba sa invaliditetom

17. 01. 2017.

Transparentnost bužeta i kako do novca za organizacije osoba sa invaliditetom

Prоgrаmi i mеrе kоје prеduzimајu јеdinicе lоkаlnе sаmоuprаvе sа cilјеm unаprеđеnjа pоlоžаја оsоbа sа invаliditеtоm i njihоvоg uklјučivаnjа u društvеnе tоkоvе prеtеžnо sе svоdе ... [detaljnije]

0

Žene sa invaliditetom

27. 12. 2016.

Žene sa invaliditetom

Poštovanje prava osoba sa invaliditetom je od suštinskog značaja za poboljšanje njihovog položaja u društvu. Osobe sa invaliditetom su posebno osetljiva grupa i suočava se ... [detaljnije]

0

Aktivizam i volonterizam

20. 12. 2016.

Aktivizam i volonterizam

Danas govorimo o ulozi volontera i planiramo da ukažemo na značaj uticaj, i perspektive volontiranja i na važnost tih inicijativa koje pomažu osobama sa invaliditetom u lokalnoj ... [detaljnije]

0

Vladavina prava na primeru osobe sa invaliditeom

11. 12. 2016.

Vladavina prava na primeru osobe sa invaliditeom

Trenutni položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji nije na zavidnom nivou, ali država pokušava da unapredi i pomogne njihovo veće uključivanje u sve aspekte društvenog života ... [detaljnije]

0

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

05. 12. 2016.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom sveta obeležava se 3. decembra. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju ... [detaljnije]

0

Najčitanije