Da se razumemo

Život osoba sa invaliditetom – šta se promenilo?

12. 10. 2017.

Život osoba sa invaliditetom – šta se promenilo?

Kakav je život osoba sa invaliditetom i šta se promenilo donošenjem novih zakona? Ako se sagleda realna slika sadašnjeg statusa osoba sa invaliditetom po mišljenjima naših ... [detaljnije]

0

Stigli novi semafori, ali nema zvučnih

19. 09. 2017.

Stigli novi semafori, ali nema zvučnih

Na raskrsnici u centru grada postavljeni su novi semafori koji su zamenili stare i oštećene. Međutim, zvučnih semafora za slepa i slabovida lica i dalje nema, skoro 20 godina ... [detaljnije]

0

Novac od prodaje slika ide u humanitarne svrhe

13. 09. 2017.

Novac od prodaje slika ide u humanitarne svrhe

U galeriji Milene Pavlović Barili uručene su nagrade učesnicima likovne kolonije “Poezija Mileninih boja”. Radovi sa likovne kolonije biće prodati na humanitarnoj aukciji ... [detaljnije]

1

Lični pratioci za decu uskoro u Požarevcu

11. 09. 2017.

Lični pratioci za decu uskoro u Požarevcu

Završena je edukacija za lične pratioce za decu u Požarevcu. Trodnevnu obuku za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju završilo je 24 kandidata ... [detaljnije]

0

Međunarodna drinska regata za osobe sa invaliditetom

26. 07. 2017.

Međunarodna drinska regata za osobe sa invaliditetom

Međunarodna drinska regata za osobe sa invaliditetom koja se održava 29. i 30. jula, okupiće naše najuspešnije paraolimpijce kao i učesnike iz Hrvatske, Makedonije, BiH, Republike ... [detaljnije]

0

Javni konkurs za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

26. 07. 2017.

Javni konkurs za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Gradsko veće Požarevac raspisalo je konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osaba sa invaliditetom u 2017. godini ... [detaljnije]

0

Transparentnost bužeta i kako do novca za organizacije osoba sa invaliditetom

17. 01. 2017.

Transparentnost bužeta i kako do novca za organizacije osoba sa invaliditetom

Prоgrаmi i mеrе kоје prеduzimајu јеdinicе lоkаlnе sаmоuprаvе sа cilјеm unаprеđеnjа pоlоžаја оsоbа sа invаliditеtоm i njihоvоg uklјučivаnjа u društvеnе tоkоvе prеtеžnо sе svоdе ... [detaljnije]

0

Žene sa invaliditetom

27. 12. 2016.

Žene sa invaliditetom

Poštovanje prava osoba sa invaliditetom je od suštinskog značaja za poboljšanje njihovog položaja u društvu. Osobe sa invaliditetom su posebno osetljiva grupa i suočava se ... [detaljnije]

0

Aktivizam i volonterizam

20. 12. 2016.

Aktivizam i volonterizam

Danas govorimo o ulozi volontera i planiramo da ukažemo na značaj uticaj, i perspektive volontiranja i na važnost tih inicijativa koje pomažu osobama sa invaliditetom u lokalnoj ... [detaljnije]

0

Vladavina prava na primeru osobe sa invaliditeom

11. 12. 2016.

Vladavina prava na primeru osobe sa invaliditeom

Trenutni položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji nije na zavidnom nivou, ali država pokušava da unapredi i pomogne njihovo veće uključivanje u sve aspekte društvenog života ... [detaljnije]

0

Najčitanije