Da se razumemo

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

05. 12. 2016.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom sveta obeležava se 3. decembra. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju ... [detaljnije]

0

Političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

29. 11. 2016.

Političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Građani sve više prepoznaju nevladine organizacije i udruženja kao efikasan mehanizam za artikulaciju i javno izražavanje mišljenja i interesa o bitnim pitanjima njihovog ... [detaljnije]

0

Centri za decu i osobe sa invaliditetom i kako opstaju

22. 11. 2016.

Centri za decu i osobe sa invaliditetom i kako opstaju

Izgradnja servisa podrške porodici i angažovanje šireg okruženja u procesu inkluzije preduslovi su za kvalitetan život deteta sa teškoćama i njegovo uključivanje u širu zajednicu ... [detaljnije]

0

Osobe sa invaliditetom i mediji

15. 11. 2016.

Osobe sa invaliditetom i mediji

Medijsko izveštavanje o osobama s invaliditetom daleko je od onog kako bi trebalo da izgleda. Ima svetlih primera, ali generalno – na vrlo niskom nivou je svest o potrebama ... [detaljnije]

0

Pristupačnost osoba sa invaliditetom i ostvarenja zdravstvenih usluga

08. 11. 2016.

Pristupačnost osoba sa invaliditetom i ostvarenja zdravstvenih usluga

Univerzalna ljudska prava definisana su Univerzalnom deklaracijom o pravima čoveka, kao i mnogim drugim međunarodnim dokumentima i dokumentima pojedinih država. Ona pripadaju ... [detaljnije]

0

Obrazovanje osoba sa invaliditetom

01. 11. 2016.

Obrazovanje osoba sa invaliditetom

Inkluzija podrazumeva pravo sve dece na obrazovanje, počev od predškolskog uzrasta, do visokog obrazovanja. Ona obuhvata: Decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom ... [detaljnije]

0

Osobe sa invaliditetom kao uspešni sportisti

11. 10. 2016.

Osobe sa invaliditetom kao uspešni sportisti

Na takmičenju na Paraolimpijskim igrama u Riju od 7. do 18. septembra ove godine, Srbiju je predstavljalo 16 takmičara, koji su se borili u sedam disciplina: stonom tenisu ... [detaljnije]

0

Zapošljavanje OSI

09. 12. 2015.

Zapošljavanje OSI

Izveštaj o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou, koji je pre tri godine objavio Centar za orijentaciju društva na osnovu analize prilika u pojedinim opštinama ... [detaljnije]

0

Razvijanje socijalnih usluga

07. 12. 2015.

Razvijanje socijalnih usluga

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom koju je Republika Srbija ratifkovala priznaje da osobe sa invaliditetom u potpunosti treba da uživaju sva lјudska prava i osnovne ... [detaljnije]

0

OSI u medijima

05. 12. 2015.

OSI u medijima

U svakodnevnom govoru susrećemo se s velikim brojem neadekvatnih izraza koji se odnose na osobe s invaliditetom. Većina tih izraza ima čak i uvredljivu konotaciju. Nažalost ... [detaljnije]

0