Da se razumemo

Značaj udruženja za OSI

03. 12. 2015.

Značaj udruženja za OSI

Značajnu ulogu u organizovanju osoba sa invaliditetom čine udruženja koja podstiču afirmaciju njihovih prava. U Požarevcu postoji više udruženja i saveza osoba sa invaliditetom ... [detaljnije]

0

Poteškoće na koje nailaze OSI

01. 12. 2015.

Poteškoće na koje nailaze OSI

Prema rezultatima poslednjeg popisa u Srbiji živi 571.780 građana koji su se izjasnili da sebe doživljavaju kao osobu sa invaliditetom, odnosno oni koji su se izjasnili da ... [detaljnije]

0