Stop korupciji

Korupcija u zatvorima – Zaposlenje, napredovanje i pitanje stalnog zaposlenja

20. 06. 2015.

Korupcija u zatvorima – Zaposlenje, napredovanje i pitanje stalnog zaposlenja

Učesnici javne debate o korupciji u kazneno popravnim ustanovama posvetili su jedan deo tribine o ovom problem, načinu na koji se postavljaju odgovorna lica u sistemu krivičnih ... [detaljnije]

7

Korupcija u zatvorima – reakcija nadležnih

20. 06. 2015.

Korupcija u zatvorima – reakcija nadležnih

Kada se govori o korupciji u zatvorima, upadljivo je da izostaju adekvatne reakcije, kako nadležnih u zatvorima, tako i pravosuđa. Učesnici debate o korupciji u kazneno popravnim ... [detaljnije]

5

Korupcija u zatvorima

17. 06. 2015.

Korupcija u zatvorima

Zatvori ne ispunjavaju svoju svrhu jer ne resocijalizuju počinioce na pravi način. Zavnični podaci pokazuju da je u porastu stopa kriminala u društvu, a da su počinioci sve ... [detaljnije]

5

Primena zakona – javne nabavke, individualna odgovornost i kontrola

13. 06. 2015.

Primena zakona – javne nabavke, individualna odgovornost i kontrola

U primeni zakona na lokalnom nivou neophodno je uspostaviti individualnu odgovornost pojedinaca koji zakone primenjuju, rečeno je na javnoj debate o korupciji u primeni zakona ... [detaljnije]

5

Odgovornost službenika, ograničavanje diskrecionih prava i samovolje pojedinaca

12. 06. 2015.

Odgovornost službenika, ograničavanje diskrecionih prava i samovolje pojedinaca

Za efikasnu borbu protiv korupcije i doslednu primenu zakona na nivou lokalnih samouprava neophodno je ustanoviti odgovornost pojedinaca, kao i mehanizme da se spreče pojedinačni ... [detaljnije]

6

Za efikasno suzbijanje korupcije nužna reforma javnog sektora i promena kulturnog modela

11. 06. 2015.

Za efikasno suzbijanje korupcije nužna reforma javnog sektora i promena kulturnog modela

U širim razmerama, Srbija se doživljava kao visokokoruptivna zemlja. Veliki problem je izostanak reformi u javnom sektoru, kao i nedostatak hrabrosti pojedinca da se izbore ... [detaljnije]

6

Kako se izvlačio kapital iz preduzeća

17. 05. 2015.

Kako se izvlačio kapital iz preduzeća

Špekulativno poslovanje, kršenje propisa od strane države, netransparentan proces privatizacije i praznine u zakonu omogućile su enormno bogaćenje malom broju ljudi, dok su ... [detaljnije]

5

Kako su propala jaka preduzeća?

15. 05. 2015.

Kako su propala jaka preduzeća?

Postupak privatizacije koji je u Srbiji započinjan u nekoliko navrata od devedesetih godina prošlog veka još nije okončan. Preostalih oko 500 preduzeća koja su predmet privatizacije ... [detaljnije]

2

Korupcija u pravosuđu. Uticaji, dokazivanje, represija i prevencija

26. 04. 2015.

Korupcija u pravosuđu. Uticaji, dokazivanje, represija i prevencija

Neki slučajevi korupcije u domaćem pravosuđu nikada nisu procesuirani ili ti postupciji nisu doveli do presuđenja. U Srbiji je veliki problem što još uvek nisu obezbeđeni ... [detaljnije]

5

Korupcija i funkcionisanje pravosudnih institucija

23. 04. 2015.

Korupcija i funkcionisanje pravosudnih institucija

Retki su slučajevi u kojima su pokretani postupci protiv predstavnika pravosuđa koji su pokretani ne samo u Požarevcu, već i čitavoj Srbiji ... [detaljnije]

1