Stop korupciji

Kako očistiti pravosuđe od korupcije?

20. 04. 2015.

Kako očistiti pravosuđe od korupcije?

Da bi se učinio prvi korak ka čišćenju pravosuđa od korupcije, neophodno je onemogućiti da se ona prenosi sa ostalih grana vlasti. Takođe, neusklađenost zakona, pravne praznine ... [detaljnije]

2

Zakoni omogućili pljačku kroz privatizaciju

14. 04. 2015.

Zakoni omogućili pljačku kroz privatizaciju

Učinak privatizacije u Srbiji bio je poguban. Više od dve trećine državnih preduzeća koja su privatizovana prestalo je sa radom ili bankrotiralo, a bez posla je ostalo više ... [detaljnije]

0

Zašto se slučajevi korupcije u pravosuđu teško otkrivaju?

06. 04. 2015.

Zašto se slučajevi korupcije u pravosuđu teško otkrivaju?

Ne samo u Požarevcu, već i u mnogim drugim gradovima gotovo da ne postoje slučajevi u kojima su nosioci pravosudnih funkcija bili procesuirani zbog koruptivnih radnji ... [detaljnije]

3

Koliko je pravosuđe podložno kurupciji?

05. 04. 2015.

Koliko je pravosuđe podložno kurupciji?

Pravosuđe je jedan od stubova društva i kao takvo ne bi smelo da bude podložno koruptivnim radnjama. U zvaničnim statistikama u Srbiji postoje tek sporadični slučajevi u kojima ... [detaljnije]

1

Nema ni transparentnosti ni razvijenih institucija za ozbiljnu borbu protiv korupcije

03. 04. 2015.

Nema ni transparentnosti ni razvijenih institucija za ozbiljnu borbu protiv korupcije

Bez razvijenih institucija države i transparentnosti u vršenju javne vlasti nema ni borbe protiv korupcije, rečeno je na javnoj debati o korupciji u privredi i privatiuaciji ... [detaljnije]

5

Partijsko zapošljavanje

18. 03. 2015.

Partijsko zapošljavanje

Partijsko zapošljavanje je sveprisutno u javnim službama i predstavlja problem koji je trenutno nemoguće rešiti, bez ozbiljnih promena u odnosu političkih stranaka prema javnom ... [detaljnije]

10

Disciplinska odgovornost tužilaca i njihovih zamenika

09. 03. 2015.

Disciplinska odgovornost tužilaca i njihovih zamenika

Pamfleti i posteri „Za efikasno i odgovorno tužilaštvo!“, Misije OEBS-a u Srbiji i Državnog veća tužilaca koji su distribuirani javnim tužilaštvima po Srbiji, izazvali su ... [detaljnije]

1

Kvalitet lečenja i zadovoljstvo pacijenata

01. 03. 2015.

Kvalitet lečenja i zadovoljstvo pacijenata

Iako se poslednjih godina opremljenost zdravstvenih ustanova medicinskim aparatima poboljšala, postoji čitav niz problema koji se ogledaju u lošoj infrastrukturi, odnosu zaposlenih ... [detaljnije]

8

Na šta se građani žale po pitanju korupcije u zdravstvenim ustanovama u Požarevcu?

26. 02. 2015.

Na šta se građani žale po pitanju korupcije u zdravstvenim ustanovama u Požarevcu?

U poslednjih godinu i po dana preko SMS servisa „Prijavi korupciju u zdravstvu“ u Požarevcu je bilo 14 prijava, od kojih se 12 odnosilo na Opštu bolnicu. Polovina prijava ... [detaljnije]

7

Javna debata "Stop korupciji u zdravstvu"

23. 02. 2015.

Javna debata "Stop korupciji u zdravstvu"

U sredu, 25. februara Radio Boom93 organizuje javnu debatu na temu “Stop korupciji u zdravstvu“, sa početkom u 18 časova na prvom spratu Radio Caffe-a ... [detaljnije]

0