Vodovod i kanalizacija

Vodovod i kanalizacija

Zamena vodomera

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava građane da će u narednom periodu, vršiti zamenu vodomera kod korisnika u ulicama...