Lokalne vesti

Bambi najveći rejting – Železara najveći neto gubitak

Najveća kompanija u 2016. godini je Elektroprivreda Srbije, najprofitabilnija je NIS, kompanija sa najboljim rejtingom je Bambi iz Požarevca.

Kompanija sa najvećim ukupnim gubitkom je Srbijagas, podaci su Agencije za privredne registre na osnovu redovnog godišnjeg izveštaja.

Ružica Stamenković iz Agencije za privredne registre kaže da je dobro što se javna preduzeća iz godine u godinu sve češće pojavljuju na listama uspešnosti, a sve manje na listama gubitaka.

„Kompanije sa lista najuspešnijih i sa najvećim kapacitetima povećavaju broj zaposlenih, te tako 100 najuspešnijih zaposljavaju 15 odsto radnika cele privrede, 100 najvećih zapošljava 17 odsto radnika, a 100 sa najvećim gubicima oko osam odsto radnika“, pojasnila je ona.

Prvih pet privrednih društava na svim listama su tokom 2016. godine smanjili broj zaposlenih, te je tako kompanija sa najvećim brojem zaposlenih u Srbiji EPS sa 27.627 radnika, Pošte Srbije sa 14.944 radnika, Infrastruikrura železnice Srbije sa 9.637 radnika.

Više od 8.000 radnika imaju Merkaror S, Deleze i Telekom, a sledećih 30 kompanija na listi 100 naj kompanija ima od 2.000 do 8.000 zaposlenih.

Najprofitabilnija kompanija u Srbiji je NIS i pored toga što je iskazala u 2016. godini poslovne prihode manje za 11 odsto, ova kompanija je uspela da iskaže dobitak kao na nivou 2015. godine i zauzme prvo mesto na listi najprofitabilnijih kompanija.

„Nis se ove godine bavio racionalizacijom troškova i smanjenjem broja radnika, te je tako broj radnika u 2016. godini smanje za 101 radnika“, rekla je Stamenković.

Više od 55 imovine ta kompanija finansira iz sopstvenog kapitala, te tako poverioci, kreditori, dobavljači nemaju problema sa naplatom potraživanja.

Odmah iza NIS-a na drugom mestu je Telekom, sledi Telenor, EPS i Beogradske elektrane.

Na listi najprofitabilnijih je i sedam javnih preduzeća, osim EPS-a koja je četvrom mesto, Beogradske elektrane na petom mestu, Jugoimport je na 10 mestu, Pošte Srbije na 14 mestu.

Na listi najvećih kompanija na prvom mestu je EPS a ta kompanija, osim što je ostvarila najvecvhe poslovne prihode u zemlji, ima najveću poslovnu imovinu i najveći kapital i najveći broj zaposlenih.

Po neto dobitku rangirala se soludno na četvrtom mestu, ali se na drugom mestu po ukupnim istorijskim gubicima.

EPS i u 2016. godini imala dve statusne promene, pripojeni EPS snadbevanje i izvesni deo imovine i obaveza EPS distribucije.

EPS ima problem sa kratkoročnom likvidnošću, izvestni teret kreditiranja prebacuje na dobavljače, te tako naplaćuje potraživanja za 79 dana, a plaća obaveze za 128 dana.

Po poslovnim prihodima na drugom mestu je NIS, Fijat automobili Srbija, zatim Merkator S, Telekom.

Na toj listi je takođe sedam javnih preduzeća.

Najveće neto gubitke koji se iskazuju na godišnjem nivou u 2016. godini iskazala je Železara Smederevo.

„Treba imati u vidu da je izvršena prodaja određene imovine tog društva, kada je izdvojen njegov zdrav deo koji je nastavio da posluje u okviru novoosnovanog društva Hestil Srbija“, naglasila je Stamenković i dodala da će pravo stanje te kompanije moći da se sagleda naredne godine.

Drugo mesto na listi neto gubitaka zauzima Javno opreduzeće Putevi Srbije i ono je iskazalo gubitke veće za 36,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a ukupni gubici iznose 13,1 milijardu dinara.

Na trećem mestu po neto gubitcima je Azotara Pančevo, zatim Petrohenmija, i na petom mestu je Merkur internacional.

Kompanija sa najvećim ukupnim gubitkom je Javno preduzeće Srbijagas, sa iskazanih 130,7 milijardi dinara gubitka, s tim da je gubitak manji za 13 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

To javno preduzeće drugu godinu za redom posluje pozitivno, a njegov neto dobitak (2,2 milijarde dinara)je smanjen za 26,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Na toj listi na drugom mestu je EPS, na trećem Infrastruktura Železnice A.D., Petrohemije, Vip mobajl.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend