Lokalne vesti

Briga o starima

Osobe starije od 65 godina čine jednu petinu stanovništva Braničevskog okruga. Tokom oktobra Crveni krstu Požarevcu više pažnje usmerava na ovu grupu stanovništva.

Sekretar Branislav Živulović kažeda stari čine polovinu u ukupnom broju korisnika Narodne kuhnije u Požarevcukoja priprema jedan obrok dnevno za oko 500 lica.

„Sve aktivnosti u ovom mesecu subile usmerene na utvrdjivanje problema koje stari imaju, a  oni su pretežno zdravstvene, socijalne ikulturološke prirode. Međutim, ne samo u oktobru, već i čitave godine se bavimoproblemima starih osoba u okviru Narodne kuhinje i zdravstvenih delatnosti. Svakogponedeljka i petka u našim prostorijama se organizuje merenje krvnog pritiska išećera u krvi, kao i savetodavne aktivnosti u saradnji sa Apotekarskomustanovom", kaže Živulović.

Projektom pomoči u kući za stare i osobesa invaliditetom koji sprovodi Crveni krst, u Požarevcu su obuhvaćene 43 osobeo kojima se brine 5 geronto domaćica.

Zamenik sekretara Crvenog krstaSaša Obradović kaže da je zbog povećanih potreba u planu da se broj geronto domaćicau 2011. poveća.

On je dodao da je u planu iformiranje skale participacije, tako da bi korisnici, koji su u mogućnosti daplate uslugu, lakše došli do ove pomoći.

Direktor Zavoda za javno zdravljeZorica Mitić smatra da je starim licima u Požarevcu je potrebno povetiti većubrigu.

„Visok je procenat starih osoba uBraničevskom okrugu, sada već 21 odsto ukupnog stanovništva. To je problem kojizahteva hitno rešenje u smislu zbrinjavanja, odnosno organizovanja svih vrstapomoći. Tu se prvenstveno misli, na različite gerontološke centre, ili domoveza stare", navela je ona.

Požarevac nema starački dom, aizgradnja ustanove ovog tipa najavljivala se prethodnih nekoliko godina.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend