Lokalne vesti

Dvoje novih sudija na dužnosti u Privrednom sudu u Požarevcu

Na svečanoj sednici sudija Privrednog suda u Požarevcu, dana 17. septembra 2018.godine stupilo je na dužnost dvoje novih sudija tog suda, po predlogu Visokog saveta sudstva, a na osnovu Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, donete od strane Narodne skupštine Republike Srbije i objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 57 od 25. jula 2018.godine.

Jovanka Henc, dosadašnji sudijski pomoćnik i sekretar Privredog suda u Požarevcu i Srđan Stojilković, dosadašnji sudijski pomoćnik Privrednog suda u Požarevcu položili su svečanu zakletvu dana 15. septembra 2018.godine u Domu Narodne skupštine.

Tako će Privredni sud u Požarevcu od sada, sa novim sudijama ukupno imati 6 sudija, a u skladu sa Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend