Lokalne vesti

Funkcioneri u crno-belom i u koloru

Skupština Grada Požarevca raspisala je javnu nabavku za pribavljanje medijskih usluga i to od štampanog glasila sa regionalnom pokrivenošću. Medij koji dobije ovaj posao za izveštavanje o radu organa lokalne samouprave dobiće na godišnjem nivou do oko 1,9 miliona dinara. Između ostalog, ima obavezu da o radu organa objavi 100 crno-belih i 50 strana u koloru.

Pored najniže cene i zone pokrivanja, naručilac medijskih usluga je predvideo i odgovarajući tehnički i kadrovski kapacitet za medije koji mogu da učestvuju na ovj nabavci.

Traži se novina koja ima minimalno 6 računara, 2 štampača, 1 skener, 3 digitalna fotoaparata, 4 reporterska diktafona i odgovarajući program za pripremu i prelom lista štampe.

Dovoljan kadrovski kapacitet je da u momentu podnošenja ponude raspolaže sa 4 radno angažovane osobe, od toga najmanje 2 novinara, 1 fotoreportera i 1 odgovornog urednika.

Izveštavanje o radu lokalne samouprave bi u količinskom smislu trebalo da bude zadovoljeno ukoliko se godišnje objavi 150 strana, od toga 100 crno-belih i 50 u koloru, s tim što bi nedeljno trebalo da se napiše 120 redova po strani i objavi 1 slika, takođe po strani.

Usluga podrazumeva i objavljivanje 5 strana oglasa za kampanje lokalne samouprave  i 7 strana u koloru sa čestitkama povodom državnih i drugih praznika (4 slike po strani), sve na godišnjem nivou.

Iz budžeta bi kroz javnu nabavku trebalo da se plati i pretplata na list, od 150 primeraka nedeljno.

Kako je navedeno u nabvci, medijske usluge obuhvataju  izveštavanje o svim značajnim skupovima, manifestacijama i događanjima od interesa za grad Požarevac i Gradsku opštinu Kostolac iz oblasti zaštite životne sredine, zdravstva, kulture, obrazovanja, sporta, turizma, rada humanitarnih organizacija. Zatim, izveštavanje o radu organa grada Požarevca: Skupštine grada Požarevca i njenih stalnih

i povremenih radnih tela, Gradskog veća grada Požarevca i Gradske uprave grada Požarevca.

Prošle godine je javnu nabavku za medijske usluge štampanog glasila regionalnog karaktera u Požarevcu dobio je list Reč naroda, po ceni od 1.745.001 dinara bez PDV-a, odnosno  2.069.166,20 dinara sa obračunatim PDV-om.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend