Lokalne vesti

Gde ne smete da parkirate vozilo?

Ono što u gradovima gotovo uvek nedostaje to su parking mesta I to onih koja se ne plaćaju, pa se vozači na različite načine snalaze kada treba da se parkiraju, a često možemo videti automobile parkirane na trotoaru ili zelenoj površini. Kako je Požarevac u poslednjih nekoliko meseci pretvoren u veliko gradilište, a brojne ulice su zatvorene za saobraćaj, vozači u našem gradu koriste svako slobodno mesto da parkiraju automobile.

Boom 93 je istraživao gde je dozvoljeno, a gde ne sme da se parkira automobile, jer ukoliko auto odnese “pauk”, kazne su paprene.

Trotoar kao večita dilema vozačima

Na trotoaru nije dozvoljeno parkiranje, osim ako to nije regulisano saobraćajnom signalizacijom u ako na trotoaru nakon parkiranja vozila ostane slobodan prolaz za pešake u širini od najmanje 1,60 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza.

Takođe, ne smete parkitati vozilo na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od parkiranog vozila do neisprekidane linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza bila manja od tri metara.

Zabranjeno je parkiranje na raskrnici I na udaljenosti koja je manja od pet metara od raskrsnice, ali ako je u pitanju jednosmerna ulica onda smete da parkirate odmah uz raskrsnicu, ali tek kad je pređete, ne ispred nje. 

Slično pravilo vazi I za pešački prelaz odnosno zebru. Na udaljenosti koja je manja od pet metara od zebra zabranjeno je parkiranje, ali I ovde ako je u pitanju jednosmerna ulica, parkiranje je moguće uz pešački prelaz tek kad ga pređete, ne pre njega. 

Pored ovih odredbi postoji još niz mesta na kojima ne smete da parkirate vozilo. Zabranjeno je parkiranje: na stajalištu za vozila javnog saobraćaja, kao ni na udaljenosti manjoj od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojom je stajalište označeno, na prelazu puta preko železničke pruge ili tramvajskih šina, kao ni na udaljenosti manjoj od pet metara, u blizini železničke pruge ili tramvajskih šina ako se time ometa prolazak voza ili tramvaja, u tunelu, podvožnjaku, galeriji, na mostu i nadvožnjaku, u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može obaviti bezbedno, na mestu na kome bi auto zaklanjao saobraćajni znak, na biciklističkoj ili pešačko-biciklističkoj stazi, odnosno traci, na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi, na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu, na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama, na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu, na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja, na saobraćajnicima van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama, na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže, na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj baštici, na parking mestu za vozila osoba sa invaliditetom, na parking mestu koje je rezervisano za vozila određenih korisnika I na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila.

Na zelenim površinama zabranjeno je parkiranje, ali postoji mogućnost da lokalne samouprave zabrane parkiranje i na drugim površinama.

A kada uključimo “sva četiri” da li je to parkiranje ili samo kratkotrajno zaustavljanje?

Po zakonu, zaustavljanje je svaki prekid kretanja na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo. Naravno, ne računa se prekid kretanja zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu. Stoga, izađete li iz automobila, računa se da ste ga parkirali, bez obzira na to koliko dugo provedete van njega. Na primer, izletite „na brzinu“ da kupite cigarete na kiosku, a auto ostavite na putu sa upaljena „sva četiri“ – smatra se da ste auto parkirali. Ili ako ostanete u autu, ali stojite na putu duže od tri minuta – smatra se da ste auto parkirali.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend