Lokalne vesti

Golubac kao lokacija za filmsku produkciju

Između opštine Golubac i Srpske filmske asocijacije potpisan je Protokol o saradnji za promovisanje Golupca kao lokacije za međunarodnu filmsku i TV produkciju.

Opština Golubac je prepoznala značaj koji filmska i TV produkcija imaju za ekonomsko i kulturno okruženje i nastojaće da obezbedi održivo okruženje naklonjeno filmu na nivou opštinske uprave, preduzeća i službi i kroz koje će obezbediti odgovorno korišćenje javnih resursa i održavanje zajedničkih objekata i površina istovremeno izlazeći u susret potrebama filmskog i TV sektora.

Srpska filmska asocijacija se zalaže za stvaranje takozvanog „film friendly” – okruženja naklonjenog filmu kroz unapređenje saradnje i kontakata između filmske i TV industrije i Vlade, državnih organa,  lokalnih samouprava i ključnih međunarodnih organizacija, kao i udruženja, filmskih kompanija, profesionalaca radi izgradnje industrijskih kapaciteta, a sa ciljem obezbeđivanja visokog nivoa usluga domaćim i međunarodnim filmskim i TV produkcijama u Srbiji.

Cilj ovog protokola je promovisanje Golupca na međunarodnom nivou kao atraktivne filmske lokacije,  da bi se privuklo što više stranih projekata u zemlju, čime bi se ostvario prihod za državu i opštinu, uposlilo lokalno stanovništvo i preduzeća i privukli turisti. Potencijalne filmske lokacije će biti fotografisane i postavljene na internet portal,  na kome će se nalaziti baza svih filmskih lokacija u Srbiji.

Opština Golubac će pružiti podršku Srpskoj filmskoj asocijaciji i filmskom i TV sektoru tako što će se u okviru svojih nadležnosti uključiti u razvoj udruženja naklonjenog filmu i promociju lokacija, a Srpska filmska asocijacija će opštini Golubac pružiti podršku u pogledu transfera znanja, upravljanja i podizanja nivoa kompetentnosti opštine Golubac  i imenovanih službi u pogledu poslovnog okruženja naklonjenog filmu kroz sprovođenje specijalizovane obuke.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend