Društvo Lokalne vesti Naše pare

Grad će regresirati 50 odsto cene vrtića za decu samohranih roditelja

Pravo na regresiranje troškova u iznosu od polovine cene koštanja boravka u vrtićima Predškolske ustanove ubuduće bi trebalo da ostvaruju i samohrani roditelj sa prebivalištem na teritoriji Grada Požarevca, čija su deca upisana u vrtić.

To predviđa izmena Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom koja će se naći na sednici skupštine u utorak. 

Ovo pravo do sada se odnosilo samo na blizance, treće i svako naredno dete, bez obzira na roditeljski status, za one roditelje sa prebivalištem na teritoriji Grada čije je dete upisano u vrtić.

Pod pojmom samohrani roditelj podrazumeva se roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo pod uslovom da je drugi roditelj nepoznat, da je drugi roditelj preminuo, a nije ostavio pravo na porodičnu penziju, da je drugi roditelj postao potpuno i trajno nesposoban za rad, a nije stekao pravo na penziju, da je drugi roditelj preminuo, a ostvareno je pravo na porodičnu penziju, da je drugi roditelj potpuno lišen poslovne sposobnosti, da je drugi roditelj na izdržavanju kazne zatvora duže od 6 meseci, da drugi roditelj ne vrši roditeljsko pravo po odluci suda, da drugi roditelj ne doprinosi izdržavanju deteta, a izvršenje obaveze izdržavanja deteta nije bilo moguće obezbediti postojećim i dostupnim pravnim sredstvima i postupcima.

Podsećamo, pravo na 100 odsto naknade troškova ostvaruju upisana deca sa invaliditetom, upisana deca korisnika novčane socijalne pomoći, upisana deca bez roditeljskog staranja i upisana deca iz materijalno ugroženih porodica.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend