Lokalne vesti

Isti naručilac, ista vrsta radova, 3 javne nabavke, a u svakoj različiti uslovi…

Vodovod i kanalizacija u Požarevcu je za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže od početka godine do danas raspisala tri javne nabavke. Predviđene radove na vodovodnoj mreži u ovom preduzeću su podelili na deset partija. Međutim, iako se radi o istoj vrsti radova, uslovi koji su zahtevani od ponuđača bili su drugačiji od jednog do drugog tendera. Podsećamo i da je jedna od ovih javnih nabavki povezana sa hapšenjima pojedinih funkcionera u Požarevcu pre dva meseca.

Vodovod i kanalizacija je u ovoj godini planirala rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže na 10 lokacija u Požarevcu. Reč je o ulicama Sinđelićevoj, Ratarskoj, Dalmatinskoj, Kolubarskoj, Knićaninovoj, Porečkoj, Radovana Dragovića, Đure Jakšića, Stiškoj i Dinarskoj.

Karakteristično za ove ulice je to što se u njima nalazi stari azbestno-cementni cevovod ili poput Sinđelićeve nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu.

Svaka ulica dobila je jednu partiju, a u Vodovodu su odlučili da poslove ne dodele odjednom, već u odvojenim konkursima.

Do sada su pokretana tri tendera i u svakom su uslovi koji su zahtevani od ponuđača bili drugačiji.   

U prvoj sprovedenoj javnoj nabavci koja je raspisana krajem januara za rekonstrukciju (i dogradnju) u ulicama Sinđelićevoj, Ratarskoj, Stiškoj i Radovana Dragovića, Vodovod je zahtevao da ponuđači ispunjavaju određene uslove u pogledu finansijskog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta. Karakteristično za ovu javnu nabavku bilo je to što se u jednoj stavci od ponuđača zahtevao minimum 30, odnosno 60 zaposlenih po bilo kom osnovu u mesecu koji je prethodio objavi tendera.

U toku postupka, kroz pitanja potencijalnih ponuđača, Vodovodu je sugerisano da je naručilac dužan da omogući što veću konkurenciju i da ne favorizuje nijednog ponuđača postavljanjem uslova koji su neopravdani ili nisu u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Međutim, ova sugestija nije uvažena i taj uslov nije naknadno izmenjen.

Za sve četiri partije pristigla je samo po jedna ponuda, a poslove su dobili Mašinokop iz Šapca i Telekomunikacija iz Blaca. 

Druga javna nabavka raspisana je sredinom aprila ove godine. Odnosila se na rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže u ulicama Knićaninovoj i Dinarskoj. Neobično, u ovoj javnoj nabavci od ponuđača je zahtevano samo da dokažu da poseduju odgovarajuće sertifikate za standarde kvaliteta. U uslovima nije bilo ni pomena mehanizacije i ljudstva, niti se tražio dokaz za ostvarene poslovne prihode u poslednje tri godine. Rok za dostavljanje ponuda bio je 21.maj (4 dana posle hapšenja funkcionera u gradskoj upravi i Vodovodu, 17.5.). Na ovu javnu nabavku se niko nije javio, a pre nešto više od nedelju dana objavljena je odluka o obustavi postupka.  

Radovi u Knićaninovoj i Dinarskoj ulici, zajedno sa radovima u Dalmatinskoj, Kolubarskoj, Porečkoj i Đure Đakovića, sada su predmet treće javne nabavke za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže. U ovoj javnoj nabavci od ponuđača se zahtevaju odgovarajući uslovi u pogledu finansijskog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta. U tenderu nema već osporavanog uslova u pogledu minimalnog broja zaposlenih, ali ni zahteva da ponuđač dostavi dokaze da poseduje odgovarajuće sertifikate za standarde kvaliteta.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend