Lokalne vesti

Jesu li mladi u Požarevcu bezbedni?

Mladi ljudi u Požarevcu uglavnom se osećaju bezbedno u svom gradu, ali se suočavaju sa problemima narkomanije i alkoholizma, pojavom nasilja navijačkih grupa, socijalnim razlikama i siromaštvom, diskriminacijom, kao i nedostatkom organizovanih edukativnih sadržaja. Ovo su samo neki od rezultata koje su istraživači Centra za istraživanje javnih politika dobili tokom razgovora sa srednjoškolcima i članovima lokalnog civilnog društva, a koji su predstavljeni na okruglom stolu organizovanom u Gradskoj upravi u Požarevcu.

Na okruglom stolu su, pored predstavnika Centra, govorili i specijalni savetnik u Misiji OEBS-a u Srbiji Vladimir Bilandžić, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić i gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić. U diskusiji su učestvovaliti i predsednik Skupštine grada i predsednik Odbora za bezbednost grada Požarevca Bane Spasović, Zlatan Svetozarević iz Policijske uprave Požarevac, kao i predstavnici Saveta i Kancelarije za mlade i organizacija civilnog društva.

Cilj Centra bio je da kroz otvoren dijalog o temama ljudske bezbednosti, bezbednosti mladih u lokalnoj zajednici, sektoru bezbednosti, lokalnim institucijama koje se bave bezbednošću, demokratskoj i parlamentarnoj kontroli sektora bezbednosti i učešću mladih u formulisanju bezbednosnih politika dobije odgovore na to kako se mladi ljudi osećaju i kako vide sopstvenu ulogu i ulogu lokalnih i republičkih institucija u podizanju bezbednosti mladih.

Mladi su društvena grupa koja predstavlja oko 20% stanovništva u Srbiji, a koja se suočava sa mnogobrojnim izazovima, od siromaštva, problema u obrazovanju i na tržištu rada, do diskriminacije, (ne)bezbednosti na internetu do isključenosti iz procesa donošenja odluka. Ovo istraživanje pokazuje da mladi ljudi koji uskoro stiču glasačko pravo nemaju dovoljno znanja o tome koje se institucije bave njihovom bezbednošću, a istovremeno smatraju da se sadašnje stanje nesigurnosti može značajno poboljšati preventivnim radom (pre svega kada je reč o fizičkim incidentima) i da relevantne institucije koje se bave ovim problemom moraju bolje sarađivati.

Projekat “Lokalni bezbednosni problem mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti”, uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji, sprovodi Centar za istraživanje javnih politika u Požarevcu, Zrenjaninu i Čačku. “Cilj ovog projekta bio je da se istraže lokalni bezbednosni problemi sa kojima se mladi suočavaju u ove tri sredine, ali i da se uspostavi direktna komunikacija između mladih kao društvene grupe koja predstavlja 20% stanovništva i predstavnika kako lokalnih tako i državnih vlasti”, kaže Marina Tadić iz Centra za istraživanje javnih politika.

Ističući porodicu kao glavnog “krivca” za urušavanje sistema vrednosti koji mladi usvajaju, ali i nedovoljnu informisanost i znanje mladih, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub  Arsić naveo je da jedan od najvažnijih uslova da se naša deca razvijaju normalno jeste njihova lična bezbednost.  “Ono što me je u ovom istraživanju najviše  iznenadilo jeste da su najveći problemi u osnovnim školama”, napomenuo je Arsić. 

Projekat “Lokalni bezbednosni problem mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti” usmeren je ka jačanju saradnje između države i civilnog društva u prepoznavanju ključnih problema bezbednosti na lokalnom nivou sa kojima se suočavaju mladi. Cilj je da se doprinese izgradnji znanja o demokratskoj kontroli sektora među mladima i direktnoj komunikaciji mladih, lokalnih vlasti i narodnih poslanika, kako bi se zajednički ponudile preporuke za jačanje poverenja mladih u institucije i poboljšala njihova participacija.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend