Lokalne vesti

Krediti RRA za početnike u biznisu

Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i ove godine učestvuje u realizaciji kreditne linije za početnike u biznisu Fonda za razvoj Republike Srbije.

Prema programu, preduzetnici u 2011. godini preko Fonda za razvoj mogu da dobiju kredite za pokretanje sopstvenog biznisa u iznosu od 500.000 do 1,5 milion dinara, a preduzeća od 500.000 do 5 miliona dinara. Kamatna stopa je 3 odsto godišnje, a rok otplate kredita do pet godina, sa periodom počeka do godinu dana. Kao obezbeđenje kredita može se koristiti hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu ili ugovorno jemstvo.

Pravo na korišćenje kredita imaju preduzetnici i preduzeća registrovana posle 1. januara 2010. godine, pri čemu podnosilac zahteva ranije nije bio vlasnik privrednog društva ili preduzetnik i nije pravosnažno osuđivan za krivična dela protiv privrede i imovine. Za kredite ne mogu konkurisati osobe zaposlene u javnim preduzećima i državnim institucijama.

Krediti za početnike ne mogu se koristiti za programe kreditiranja primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, kupovinu polovne opreme, kupovinu putničkih vozila, pozajmice drugim licima, proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme, organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti i za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

Konkurs je otvoren do dok se ne potroše sredstva za ovu namenu.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend