Lokalne vesti

Kvalitet zemljišta i vazduha

Vazduh Požarevca i Kostolca spada u red srednje zagađenih, a u zemljištu oba grada pronađene su povećane koncentracije teškog metala nikla, pokazuju ispitivanja u 2010.godini. Na pojedinim lokacijama, kao što je to između Poljane i Prugova u zemljištu je pronađen i DDT.

Rukovodilac grupe za zaštitu životne sredine u gradskoj upravi Mirjana Lekić kaže da je ispitivanjima na gotovo svim lokacijama u različitim dubinama zemljišta pronađen teški metal nikl, kao i da njegovo prisustvo može biti uzrokovano industrijskim postrojenjima. Na lokaciji crepane na granici Poljane i Prugova nađen je opasni DDT koji se ne koristi decenijama i kao zagađujuća materija vezuje se u lanac ishrane.

Lekić je ukazala i da na svim lokacijama na kojiima se meri kvalitet vazduha je prošle godine dolazilo do prekoračenja u količinama sumpor dioksida i azotnih oksida, ali da situacija nije alarmantna.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend