Lokalne vesti

Ljubomir Jacić tužio Grad Požarevac

Građanin Ljubomir Jacić tužio je Grad Požarevac zbog, kako kaže, koruptivnog pristupa borbi protiv korupcije. On traži da se sudski poništi rešenje o obrazovanju komisije za praćenje Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije (LAF) u Požarevcu. Jacić je bio jedan od kandidata za komisiju koji nije izabran u ovo telo. Postupak pred Višim sudom bi trebalo da se okonča početkom septembra.

Ljubomir Jacić smatra da je kao kandidat oštećen jer se iz zapisnika komisije ne vide kriterijumi po kojima nije izabran u telo, odnosno kriterijumi po kojima je data prednost drugim kandidatima.

Jacić je kao kandidat dobio jednu od najviših ocena po osnovu upitnika, a po svim drugim kriterijumima je ocenjen da „u potpunosti zadovoljava“ za članstvo u komisiji.

Iako su pet kandidata stekla uslov za članstvo u LAF-u, komisija za izbor je bez jasnih kriterijuma izvršila eliminaciju dva kandidata i objavila konačnu rang listu sa samo tri kandidata, bez bodova ili jasnog obrazloženja na osnovu čega je njima data prednost u izboru u odnosu na ostale kandidate.   

Takođe, on je u tužbi ukazao da izabrani član LAF-a, Marija Jovanović Bogdanović koja je predstavljena kao voditelj u medijima, sa završenom Poljoprivrednom školom, nije predložena od strane strukovnih udruženja ili izabrana kao kandidat na sastanku novinara koji rade u Požarevcu.

Pored Jovanović Bogdanović u LAF su tada izabrani i Sanja Stanković, medicinski tehničar čijim bi izborom bila „omogućena veća participacija građana“, ali i Dalibor Lončar koji je predstavljen kao diplomirani pravnik.   

Jacić ukazuje da je u izboru Lončara došlo do povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u smislu sprečavanja sukoba interesa. Naime, on je naveo da je Lončar kao član Radne grupe učestvovao u izradi Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije čiju primenu bi trebalo da kontroliše kao predsednik LAF-a.

Lončar je kao sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Požarevcu, kako kaže  Jacić, izabran od komisije na čijem čelu je takođe sudijski pomoćnik Osnovnog suda u Požarevcu, Ankica Hinić. On je zatražio da se pribavi izjašnjenje Viskog saveta sudstva o tome da li osobe koje obavljaju ove poslove mogu da budu u članstvu antikorupcijskih foruma.

Takođe, Jacić je predložio saslušanje svedoka odbornika Zvonimira Blagojevića i Zorana Gavrilovića iz Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) kojima je, kako je naveo, poznato da je u slučaju formiranja LAF-a u Požarevcu prekršena procedura.

Pored ovih zahteva sud je prihvatio i da se saslušaju članovi komisije koji su vršili izbor kandidata, Ankica Hinić, Andrijana Maksimović, Ivana Perišić i Marko Dmitrović.

Takođe, na predlog Gradskog pravobranilaštva u Požarevcu u postupku bi trebalo da se sasluša i svedok Nebojša Trajković, šef odseka za poslove organa Grada Požarevca.

 

Podsećamo, Grad Požarevac je telo za praćenje primene lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije formirao krajem decembra prošle godine. Dok vlast tvrdi da je čitav postupak formiranja tela protekao transparentno, usprotivila se opozcija koja se pozvala na propuste u procesu na koje je tada ukazao Biro za društvena istraživanja. BIRODI je tada javno pozvao odbornike da ne glasaju za predlog koji je ipak usvojen većinom glasova.

U telo (komisiju) za praćenje primene LAP-a tada su izabrani Dalibor Lončar, Marija Jovanović-Bogdanović i Sanja Stanković. Njihove biografije nisu bile dostavljene odbornicima, niti su javno objavljene, iako bi u ovom slučaju trebalo da se radi o osobama sa integritetom.

Bilo je devet kandidata na konkursu koji je trajao sedam dana, a u telo su imenovana tri člana, od kojih je Lončar imenovan za predsednika.

BIRODI koji se duži niz godina zalaže za institucionalnu borbu protiv korupcije i koji je bio inicijator formiranja prvih antikorupcijskih foruma u Srbiji početkom decenije, tada je ukazao na niz činjenica koje dovode u pitanje integritet čitavog procesa u Požarevcu.

Najpre, to je bilo nesukcesivno objavljivanje zapisnika o radu komisije koji se u delovima pojavljivao na sajtu Grada Požarevca u danu kada se skupština trebalo da izlasa izbor članova Komisije. Drugi problem je što se iz naknadno priložene dokumentacije nije videlo da li su članovi Komisije potpisali Izjavu o nepostojanju privatnog interesa, tj. interesa koji može da utiče na odluku o (ne)izboru kandidata ili ocenjivanju. Ovo je od suštinske važnosti u slučaju da su kandidat i član komisije koja odlučuje o njegovom izboru povezani poslovnim, kolegijalnim ili rodbinskim vezama. Konkretno, ostalo je nejasno da li se Ankica Hinić iz komisije za izbor članova LAF-a, a koja radi u Osnovnom sudu u Požarevcu, izuzela iz glasanja u slučaju Dalibora Lončara koji radi u istom sudu.

Treći problem na koji je BIRODI tada ukazao odnosi se na činjenicu da je prilikom određivanja broja kandidata, koje će predložiti Skupštini Grada Požarevca na izglasavanje, Komisija navela da je broj od tri člana dovoljan, jer je LAP-om predviđeno angagažovanje članova po potrebi. Prema usvojenom LAP-u ova mogućnost nije postojala u oblasti koja reguliše osnivanje i rad Tela za praćenje i primene lokanog antikorupcijskog plana.

Pozivajući se na član 17. Poslovnika, članovi Komisije su bez jasnog racionalnog osnova predložili tri člana od pet koliko je maksimalan broj. Odustajanje od još dva od tri člana koja su bila u opticaju sa istim ocenama uz pomenutu argumentaciju, dovelo je sam proces selekcije u pitanje.

Inače, prema BIRODIJU obim posla i vrsta potrebnih znanja su nalagali da ovo telo ima pet članova.

Opozicija u skupštini je tada kritikovala način na koji je rešenje o imenovanju predstavljeno odbornicima jer se nije videlo po kojim merilima su bodovani kandidati. Odbornici nisu dobili ni rang listu, niti su imali uvid u broj kandidata koji su učestvovali na konkursu. Pored svega javnosti ni danas nije jasno ko su osobe čiji se rad plaća iz budžeta jer njihove biografije nisu objavljene.

 

Postupak po Jacićevoj tužbi biće okončan 4.septembra. Naredno ročište zakazano je za 5.jun.

Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend