Lokalne vesti

„Maratonska trka“ za nove drvorede u Kostolcu

O formiranju novog drvoreda i rekonstrukciji gradskog parka u Kostolcu govori se od 2017.godine. Međutim, posao čija je vrednost procenjena na više od 50 miliona dinara bez PDV-a još nije započet jer javna nabavka pokrenuta u avgustu 2018. do danas nije okončana.

 

Izmene konkursne dokumentacije vršene su u sedam navrata, a kada je izabrana ponuda jedne grupe ponuđača, svi ostali učesnici u postupku (njih troje) uložili su žalbe na osnovu kojih je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki donela rešenje kojim se delimično poništava postupak.

Nakon ponovnog razmatranja ponuda, komisija za javne nabavke je krajem maja predložila da se ugovor dodelila drugoj grupi ponuđača u postupku. Međutim, pre dva dana, jedan od ponuđača uložio je žalbu i na tu odluku.

 

Pomenuta javna nabavka odnosi se na zamenu i rekonstrukcija drvoreda u ulicama Nikole Tesle, Veljka Dugoševića, Karađorđevoj, Prvomajskoj, Trudbeničkoj, 7.jula, Nikole Graonića, Porečkoj, Bože Dimitrijevića, Iločkoj, Save Kovačevića, Rudarskoj, Bratstva i jedinstva, Vojvode Mišića, Industrijskoj, Sarajevskoj, 8.marta, Jovana Dučića i Jadranskoj. Takođe, podrazumeva i uređenje parkovskih površina u ulici Bratstva i jedinstva, Bože Dimitrijevića

Između ostalog, ovi poslovi pored uređenja travnatih površina i niskog rastinja, predviđaju i uklanjanje 160 stabala i sadnju više od 1.700 komada novog drveća.

Vrednost nabavke je procenjena na  51.412.118 dinara bez PDV-a.

 

Posao je u oktobru prošle godine, između pristigle 4 ponude, dodeljen grupi ponuđača „SPZTUR Elektron“ iz Bele Crkve, „Energotehnika – Južna Bačka“ iz Novog Sada i „Agro Eko Bel“ iz Bele Crkve,  po ceni od 44.056.063 dinara bez PDV-a.

Svi ostali podnosioci ponuda uložili su zahteve za zaštitu prava, nakon čega je republička komisija delimično poništila postupak u delu stručne ocene ponuda i naložila upravi gradske opštine Kostolac da ponovo izvrši pregled i stručnu ocenu ponuda, a firmama koje su se žalile nadoknadi troškove postupka u iznosu od ukupno 405.000 dinara.

 

Nakon ponovljenog ocenjivanja ponuda, kao jedina prihvatljiva, ocenjena je ponuda grupe ponuđača koju čine „RIO“ Kostolac, „Gorionik“ iz Salakovca i „JMD“ iz Pančeva po ceni od  51.411.368,13 dinara.

Međutim, tu nije kraj jer je ponovo uložena žalba republičkoj komisiji. Ovog puta to je uradilo preduzeće „Biodekor“ sa Novog Beograda koje je nastupilo u zajedničkoj ponudi sa JKP „Zelenilo-Beograd“.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend