Lokalne vesti

Mito, korupcija i javne nabavke

Gradskom menadžeru Požarevca i direktoru Vodovoda i kanalizacije, zamenik tužioca Posebnog odeljenjа zа suzbijаnje korupcije Višeg jаvnog tužilаštvа u Krаljevu odredio je pritvor do 30 dana. Protiv njih je pokrenuta istraga, za krivično delo primanja mita. Uhapšeni su u petak. Gradski menadžer za primanje mita u gotovini od 300.000 dinara, a direktor Vodovoda za mito u gotovinskom iznosu od 500.000 dinara.

Hapšenjem gradskog menadžera i direktora Vodovoda u Požarevcu ozbiljno je uzdrmana pozicija aktuelne vladajuće garniture u Požarevcu. Pomenuti funkcioneri  su osumnjičeni su za primanje mita, a čitava javnost u Srbiji bila je u prilici da na policijskim snimcima vidi kako se pred policijom prebrojava novac koji je, kako se sumnja,  njima predat, kao nagrada za to što su svojim uticajem omogućili da se dobiju vredni poslovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

Podsećamo da je policija uhapsila i direktora Telekomunikacije iz Blaca, osumnjičenog za davanje mita u oba slučaja. Međutim, njemu nije bilo određeno zadržavanje i protiv njega se vodi redovni postupak.

 

U slučaju javne nabavke za izgradnju južnog sliva kišne kanalizacije u delu Busija u Požarevcu, a koja je sprovedena krajem prošle godine, preduzeće Telekom- Blace nastupilo u zajedničkoj ponudi sa Mašinokopom iz Šapca i dobilo posao kao jedini ponuđač. Vrednost nabavke bila je procenjena na 111,4 miliona dinara, a ugovor je dodeljen za približno 111 miliona. Osnovano se sumnja da je gradski menadžer dojavio direktoru Telekomunikacije da na tender nije pristigla nijedna ponuda, nakon čega se ova firma u zajedničkoj ponudi pojavila kao jedini ponuđač i dobila nabavku po ceni od 110.977.010,60 dinara, a koja je u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke bila niža za svega 0,4 odsto.

 

U slučaju Vodovoda i kanalizacije, direktor tog javnog preduzeća je osumnjičen da je izmenio uslove u konkursnoj dokumentaciji za izvođenje radova na vodovodnoj mreži, tako što je prilagodio uslove preduzeću Telekomunikacija. Druge detalje policija nije navodila.

Uvidom u sprovedene javne nabavke u prethodnom periodu, Vodovod i kanalizacija je nedavno okončala jednu  javnu nabavku koja se odnosi na radove na vodovodnoj mreži, tj. rekonstrukciju (azbestnog cevovoda) i dogradnju mreže. U ovoj javnoj nabavci, podeljenoj na 10 partija, bile su u ponudi 4 partije za rekonstrukciju (i dogradnju) u ulicama Sinđelićevoj, Ratarskoj, Stiškoj i Radovana Dragovića.

Javne nabavke za ovu vrstu radova bile su sprovođene i prethodnih godina, ali za razliku od 2018. Vodovod je ove godine izmenio uslove u pogledu kadrovskog kapaciteta ponuđača, tako što je  

ubacio odrednicu kojom se od ponuđača zahteva minimum 30, odnosno  60 zaposlenih po bilo kom osnovu u mesecu koji je prethodio objavi tendera.

U toku postupka, kroz pitanja potencijalnih ponuđača, Vodovodu je sugerisano da je naručilac dužan da omogući što veću konkurenciju i da ne favorizuje nijednog ponuđača postavljanjem uslova koji su neopravdani ili nisu u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Međutim, ova sugestija nije uvažena i taj uslov nije naknadno izmenjen.

Za sve četiri partije pristigla je samo po jedna ponuda. Mašinokop Šabac je dobio „manje“ partije radova vrednosti od 7,2 miliona do 7,9 miliona dinara, i to po cenama koje su u promilima niže od procenjenih. Veće poslove procenjene na 23,4 miliona i 18,75 miliona dinara dobija Telekomunikacija iz Blaca. Ponude ovog preduzeća bile su za 0,9 odsto, odnosno 3 odsto niže od procenjenih vrednosti radova po partijama. Primera radi, prošle godine su za rekonstrukciju vodovodne mreže, cene ugovorene u javnoj nabavci sprovedenoj u 5 partija bile niže od 4,1 odsto do čak 22 odsto u odnosu na procenjenu vrednost poslova.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend