Društvo Lokalne vesti Naše pare

Nikli kiosci po Požarevcu. Evo i kako

Neke građane iznenadili su tipski kiosci koji su ovih dana postavljeni na nekoliko lokacija u Požarevcu. Međutim, još 12.avgusta grad je objavio oglas za postavljanje kioska na ukupno 6 lokacija, na period od tri godine.

U pitanju su lokacije u ulicama Moše Pijade (ispred Komercijalne banke), Starom korzou (ispred zgrade komiteta), Lole Ribara 2 (ispred bivše direkcije), u Tabačkoj čaršiji broj 3, Veljka Dugoševića 14 i na Trgu oslobođenja BB.

U oglasu je bilo propisana dva tipa kioska, površine 8,5 ili 10,5 kvadrata, koji isključivo mogu da budu crne ili sive boje.

Naknade za korišćenje lokacija na dnevnom nivou iznose od 70 do 80 dinara po kvadratu, u zavisnosti od zone u kojoj su postavljeni.

Prema Odluci o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji grada Požarevca, kiosk je difinisan kao tipski, montažni, lako prenosiv poslovni objekat namenjen za šaltersku prodaju na malo finalnih proizvoda, čija bruto površina ne može biti veća od 10,5 m2 i ima manipulativni prostor od 2,0 m2.

Kiosci koji se postavljaju na trotoaru moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

– Minimalna širina pešačkog prostora 1,6 metara

– Minimalno rastojanje od ivičnjaka kolovoza 1 metar

– Minimalno rastojanje je van granica zone preglednosti raskrsnice a ne manje od 6,0 metara

– Minimalno rastojanje od obeleženog pešačkog prelaza 3,0 metra

Tip, veličina, izgled i druge karakteristike kioska propisuju se pravilnikom koje donosi Gradsko veće Grada Požarevca.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend