Lokalne vesti

Nova ovlašćenja za komunalnu policiju i u Požarevcu?

Prema novom Zakonu o komunalnoj miliciji koji je Skupština Srbije usvojila u ponedeljak, utvrđena su nova ovlašćenja, kao i mogućnost njenog osnivanja i u opštinama, a ne samo u gradovima što je do sada bio slučaj. U Požarevcu prema podacima do kojih je došao Boom 93 trenutno ima 9 komunalnih policajaca.

Komunalna policija je od formiranja pored Požarevca, bila uvedena u nekoliko gradova, Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Vršcu, Somboru i Valjevu. Sada, prema Novom zakonu i opštine će imati mogućnost da formiraju komunalnu miliciju.

Prvobitna zaduženja komunalnih policajaca su bila pre svega održavanje komunalnog reda u gradovima. U okviru ovog zaduženja bila je poveća lista obaveza koje se odnose na posao komunalnog policajca. Njihova obaveza bila je i staranje o redu u oblasti vodosnabdevanja, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog otpada, a u nadležnosti će im bitii lokalni putevi i ulice, saobraćajne oznake, signalizacija, uspostavljanje reda u oblasti parkiranja, taksi prevoza, održavanja pijaca, parkova, groblja i zelenih površina.

Do sada su osim uniforme, komunalni policajci imali i palicu, tablicu sa natpisom »komunalna policija», pištaljku i lisice.

Jedna od osnovnih novina se odnosi na promenu imena komunalne policije u komunalnu miliciju, jer prema novim izmenama Zakona o policiji, pravo na upotrebu naziva “policija” imaju samo Ministarstvo unutrašnjih poslova I Ministarstvo odbrane.

Sada, je ova lista dopunjena novim ovlašćenjima, tako da će sada komunalni milicajci moći da proveravaju identitet svedoka kršenja propisa, da izdaju prekršajni nalog, podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zaustavljaju vozila.

Zakonom je omogućeno komunalnoj miliciji snimanje video i audio, zatim korišćenje sredstava za vezivanje i palice i biber sprej, a koji mogu da koriste u odbrani ili radi sprečavanja bekstva. Takođe, ovim zakonom je utvrđeno da komunalni milicajci posao mogu da obavljaju posao uniformisani, ali po pisanom nalogu načelnika to mogu da čine i u civilu. 

Komunalni milicionari će, moći da snime dokaze o komunalnom prekršaju i tako dokažu bilo kakvo remećenje komunalnog reda, poput parkiranja na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanje glasne muzike i druge komunalne prekršaje. Važna izmena je I to da svi prekršioci moraju da postupe po nalogu komunalnog miliconera, što do sada nije bio slučaj. Komunalni milicionar će moći da piše prekršajni nalog, a novim zakonom su definisane kazne za fizičko lice od 10.000 dinara, ako plati u roku od 8 dana onda je 5.000 dinara, a ako to lice smatra da nije kriv, onda će po tom slučaju postupati nadležni sud.

Oni će asistirati lokalnim javnim službama i preduzećima – građevinskoj inspekciji kada treba da zatvori neko bespravno gradilište ili na primer, ekološkom inspektoru, koji pokušava da spreči neko zagađenje.

Zakonom je utvrđeno da komunalni milicajci posao mogu da obavljaju posao uniformisani, ali po pisanom nalogu načelnika to mogu da čine i u civilu.

Budući komunalni milicajci će proći teorijsku I praktičnu obuku u trajanju od dva ipo meseca, ali će jedan deo milicionera morati da prođe I obuku o postupanju sa maloletnicima, jer je ovim novim zakonom uređeno i postupanje prema maloletnicima. Takođe, najavljena je I profesionalizacija službe, pa će tako biti uvedeni I stroži kriterijumi za zapošljavanje.

Kao još jedna novina, ukinuta je odredba jedan milicionar na 5.000 stanovnika, što ostavlja prostora lokalnim samoupravama za zapošljavanje novih kadrova.

Iz gradske uprave grada Požarevca nismo uspeli da dobijemo informacije na koji način i da li će doći do reorganizacije u komunalnoj policiji Požarevca i da li će biti novih zapošljavanja.

 

 

 

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend