Društvo Lokalne vesti Naše pare

Novim kolektivnim ugovorom proširena prava zaposlenih u gradskoj upravi

Potpisivanjem kolektivnog ugovora za zaposlene gradske uprave Grada Požarevca, proširena su prava zaposlenih koji su u ovoj upravi angažovani po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima, kojih trenutno u gradskoj upravi ima 25.

Načelnik gradske uprave Aleksandar Simonović je istakao da se kolektivni ugovor odnosi na sve zaposlene, a da su ovim ugovorom prava koja već imaju zaposleni, proširena i na lica koja su angažovana na privremeno povremenim poslovima.

Ugovorom koji je potpisan 2018. godine zaposleni su dobili pravo na visinu solidarne pomoći koja se može isplatiti po zaposlenom sa tri na četiri prosečne zarade, kao i pravo naknade plate u slučaju privremene sprečenosti za rad do 30 dana.

Odredbe ugovora koji je danas potpisan odnose se i  na lica angažovana van radnog odnosa. To su lica koja su angažovana na poslu privremenih i povremenih poslova ili ugovorom o delu.

„Ovim kolektivnim ugovorom prvi put je angažovanim van radnog odnosa omogućeno plaćeno odsustvo, prilikom porođaja supruge, sklapanja braka, stupanja u brak deteta, polaska deteta u prvi razred, smeštak deteta u vrtić, teže bolesti ili smrti člana uže porodice, kao i prilikom dobrovoljnog davanja krvi, a omogućeno im je i dobijanje novogodišnjeg poklona za decu do 15 godina“, naveo je Simonović.

Kolektivni ugovor se pored zaposlenih u gradskoj upravi grada Požarevca primenjuje i na upravu gradske opštine Kostolac, gradsko pravobranilaštvo i službu interne revizije.

Prema rečima Dejana Zorka, predstavnika sindikata, ova lokalna samouprava je jedna od retkih koja je potpisala pojedinačni kolektivni ugovor kod poslodavca.

Kolektivni ugovor se odnosi na sve zaposlene, a ovim ugovorom prava koja već imaju zaposleni su proširena i na lica koja su angažovana na privremeno povremenim poslovima.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend