Lokalne vesti

Novo radno vreme Centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad u Požarevcu doneo je odluku o izmeni prethodne odluke o radnom vremenu Centra tokom vanrednog stanja.

Radno vreme u Centru za socijalni rad Požarevac za vreme vanrednog stanjaiznosi 40 časova nedeljno i odvija se pet radnih dana u nedelji, od ponedeljkado petka.

Rad se organizuje u jednoj smeni u prostorijama sedišta Centra za socijalni rad u Požarevcu, ul. Moše Pijade 27, od 8,30 do 16,30 časova, sa minimalnim brojem izvršioca i kroz  pripravnost i rad po pozivu, kao i kroz rad od kuće i to od 8,30 do 16,30 časova u prostorijama Centra za socijalni rad Požarevac. Rad od kuće obavlja se radnim danima u trajanju od 8 časova dnevno, u skladu sarešenjem o radu od kuće.

Posle 16,30 časova radnim danima, i za vreme vikenda i neradnim danima obavlja se samo rad kroz pripravnost i rad po pozivu policije (dežurstvo).

Za vreme trajanja vanrednog stanja obustavlja se rad u ovom Centru putem neposrednog kontakta sa korisnicima, de se dalji rad sa njima  nastavlja putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

Obustavlja se prijem korisnika Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, a radnici se raspoređuju u skladu sa Odlukom i potrebama Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Požarevca.

Zaposlenima koji obavljaju pripravnost i rad po pozivu, odnosno neodložne intervencije radnim danima i za vreme vikenda kretanje van kućnog prostora i izlazak na ulice posle 16,30 časova, u vremenu od 16,30 do 5 časova narednog dana, obavlja se isključivo po pozivu i uz asistenciju policije i u saglasnosti sa merama i dozvolama nadležnih organa.

Navedeno radno vreme u prostorijama Centra za socijalni rad Požarevac, primenjivaće se do eventualnog donošenja nove naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, nakon čega će se trajanje radnog vremenau prostorijama Centra, automatski uskladiti sa naredbom, i isto trajati najduže do pola sata pre časa početka zabrane kretanja.

U skladu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja bolesti, imajući u vidu cilj efikasnije zaštite zaštite svih građana, preporučeno je građanima da svoje zahteve i ostala pismena akta dostavljaju putem pošte, na adresu: Moše Pijade br. 27, nakon čega će u toku postupka biti pozvani telefonskim ili elektronskim putem.

Upravni akti po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i sl. podnosiocima zahteva biće dostavljani putem pošte, tj. na kućnu adresu.

Prijem pismenih akata preko pošte i telefonskih poziva će   obavljati i Кancelarija Centra za socijalni rad Požarevac, u Кostolcu i to u periodu od 9 do 14 časova, a takođe bez neposrednog rada sa korisnicima.

Telefoni i mail adrese dostupni građanima u periodu od 7 do 19,30 časova, radnim danima su: 012/223-681; 531-601; 531-602; faks: 012/224-630.

Кancelarija u Кostolcu 012/240-100,  e-mail: pozarevac.csr@minrzs.gov.rs    i centarzasocijalniradpo@gmail.com.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend