Lokalne vesti

NSZ objavila smernice o prijavama nezaposlenih korisnika

Nacionalna služba za zapošljavanje izdala je smernice o prijavama nezaposlenih korisnika i ostvarivanje prava na novčanu naknadu, a po Uredbi Vlade Srbije o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja.

Građani koji nisu u mogućnosti da se prijave na evidenciju nezaposlenih i podnesu zahtev za novčanu naknadu elektronskim putem ili putem pošte, za vreme trajanja vanrednog stanja, moći će to da urade po prestanku vanrednog stanja, a za vreme vanrednog stanja prekinuće se računanje rokova.

Smatraće se da je dostava rešenja i drugih pismena od strane organa, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti (prekluzivni rokovi) izvršena kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Od tog dana počinje računanje rokova za izjavljivanje žalbi, prigovora, drugih pravnih sredstava, kao i preduzimanje radnji koje su vezane za rokove koji se inače ne mogu produžavati.

Ako je blagovremeno podnet podnesak u vreme vanrednog stanja ili pre isteka 15 dana od prestanka vanrednog stanja, nije potrebno da se ponovo podnosi.

Za 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja biće produženi rokovi za postupanje upravnih organa (rešavanje po zahtevima, žalbama, drugim pravnim sredstvima kao i drugim podnescima stranaka).

Sve informacije možete pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs ili se obratiti nadležnim filijalama putem telefona.

Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend