Lokalne vesti

Obrazloženje presude za LAF na 13 strana

Građanin Ljubomir Jacić kaže da je primio presudu Višeg suda u Požarevcu kojim je po njegovoj tužbi poništeno rešenje Skupštine Požarevca o obrazovanju Komisije za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije (LAF). Presuda je obrazložena na 13 strana, a stranke mogu da izjave žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu, 15 dana od prijema ovog dokumenta.

Jacić je Grad Požarevac tužio u aprilu ove godine, nakon što u decembru 2017. nije izabran u članstvo LAF-a. On je bio u užem krugu od 5 kandidata za izbor članova sa najvišom ocenom, ali nije bio u predlogu koji je upućen skupštini na verifikaciju.

Kako se, između ostalog, navodi u obrazloženju presude, Viši sud je ustanovio da nisu u potpunosti poštovani kriterijumi za izbor kandidata za izbor članova LAF-a jer su u ovo telo izabrana dva kandidata koja su imala lošije ocene od Jacića (na osnovu iskaza članova komisije: Ankice Hinić, Andrijane Maksimović, Ivane Perišić i Marka Dmitrovića).

Utvrđeno je da do sednice Skupštine Požarevca na kojoj se glasalo o članovima LAF-a, zapisnici sa sednica komisije koja je vršila izbor članova nisu bili javno objavljeni, osim zapisnika sa prve sednice. Postupak je bio netransparentan jer u materijalu koji su dobili odbornici nisu bili navedeni kriterijumi i merila prema kojima su predloženi kandidati za LAF (na osnovu iskaza odbornika Zvonimira Blagojevića).

Takođe, izbor tri, umesto pet članova LAF-a u datim okolnostima nesumnjivo upućuje na logičan zaključak da je komisija za izbor članova LAF-a odustala od svojih kriterijuma prilikom sačinjavanja rang liste koja je upućena skupštini (iskaz Zorana Gavrilovića iz BIRODIJA).   

Sud je poklonio veru i iskazu Jacića u kome je naveo da se odluka komisije zasnivala na diskrecionom odlučivanju, a ne na objektivnim rezultatima kandidata.

Iz ovih razloga Viši sud u Požarevcu je u svojstvu prvostepenog parničnog po sudiji Mirjani Savić presudom poništio rešenje o obrazovanju LAF-a  za Grad Požarevac koji je trebalo da ima mandat do 2020.godine.

Sud se oglasio nenadležnim za odlučivanje u delu tužbe u kome je traženo da se utvrdi da Jacić ispunjava uslove za člana LAF-a i da se imenuje za člana ovog tela.

Presudom se obavezuje Grad Požarevac u svojstvu tužene strane da tužiocu Ljubomiru Jaciću isplati iznos od 3.900 dinara u roku od 15 dana od prijema presude.

Grad Požarevac ima pravo da uloži žalbu na prvostepenu presudu.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend