Lokalne vesti

Optužni predlog protiv predsednika opštine Žabari

Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu, podnelo je Osnovnom sudu u Požarevcu optužne predloge protiv Miodraga Filipovića iz Oreovice, predsednika Opštine Žabari, zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem.

Optužni predlozi podneti su i protiv Predraga Tasića iz Brzohoda, zaposlenog u Direkciji za izgradnju Žabari i Miodraga Blagojevića iz Simićeva zbog zloupotrebe službenog položaja.

 

 

Opravdano se sumnja da je Filipović iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja naneo štetu budžetu Opštine Žabari, tako što je suprotno Statutu Opštine Žabari, bez predloga Opštinskog veća i odluke Skupštine Opštine, angažovao advokata Zorana Bogićevića iz Smederevske Palanke, radi zastupanja pravnih interesa Opštine Žabari, iako su u Opštinskoj upravi Žabari bila zaposlena lica sa zvanjem diplomirani pravnik i položenim pravosudnim ispitom.

Tako je budžetu Opštine Žabari naneo štetu u iznosu od 850.500 dinara, koji je isplaćen advokatu Zoranu Bogićeviću.

Takođe, postoji opravdana sumnja da je u decembru 2011. godine, koristeći službeni položaj predsednika Opštine Žabari, Filipović posredovao kod direktora Direkcije za izgradnju Opštine Žabari, Predraga Tasića da ne izvrši službenu radnju koju je morao izvršiti, tako što je uticao na Tasića da ovaj ne potpiše Ugovor sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije i preduzećem PZP Požarevac, kao izvođačem radova. Ugovor bi predstavljao pravni osnov za prenos novčanih sredstava u okviru projekta „Interventna sredstva za dopunu sektorskih projekata NIP-a“ u iznosu od 3.721.550,08 dinara, koje su po prethodno sačinjenom projektu JP „Direkcija za izgradnju“ Opština Žabari odobrena od strane navedenog ministarstva za asfaltiranje ulica u naselju Viteževo i Gornja Livadica.

Sredstva tako nisu prebačena, a radovi nisu izvedeni, već su naknadno finansirani iz budžeta Opštine Žabari, čime je nastala šteta za lokalni budžet u navedenom iznosu.

Opravdano se sumnja da je tokom 2012. godine, Filipović umišljajno podstrekavao Slobodanku Misić, sekretara SO Žabari, da mu suprotno Uredbi Vlade Republike Srbije, uveća koeficijent za obračun i isplatu plata u iznosu od 30%, što je Slobodanka Misić odbila. Nakon toga je Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose kao skupštinsko radno telo Opštine Žabari, ipak donelo odluku o uvećanju koeficijenta za obračun zarada. Filipović, iako je znao da navedena odluka nije zakonita, istu nije stavio van snage, čime je sebi pribavio imovinsku korist u iznosu od 850.500 dinara.

Miodraga Blagojevića, predsednik Komisije za kadrovske, administrativna pitanja i radne odnose je 25.07.2012. godine, na ovaj način pribavio korist predsedniku Opštine Žabari, tako što je doneo i potpisao odluku da se istom uveća koeficijenat za obračun plata kao izabranom licu u iznosu od 30%, iako je znao da je takva odluka protivna Uredbi Vladi Republike Srbije.

Navedenim radnjama je Filipoviću pribavljena novčana korist u iznosu od 850.500 dinara.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend