Lokalne vesti

Planira se rekonstrukcija zelenih površina u tri stambena bloka u gradu

Grad Požarevac je raspisao javnu nabavku za projekte rekonstrukcija zelenih površina na tri lokacije. Trebalo bi da se urede zelene površine na ukrštanju ulica Dalmatinske i Proleterske sa Šumadijskom, u stambenom bloku Lamela i stambenom bloku Knez Milošev Venac. Nabavka je podeljena u tri partije i procenjena ukupno na 1,1 milion dinara.

Ove celine su prilično zapuštene i trenutno ne postoje projekti za njihovo uređenje.

U dvorištu starih stambenih zgrada u MZ „Vasa Pelagić trebalo bi da se urede prilazi i postave posude za odlaganje otpada, urede pešačke staze, hladnjak za odmor, postave klupe i igralište za decu.

Prostor u stambenom bloku „Lamela“ nije uređivan još od izgradnje. Betonske ploče prema ulici Moše Pijade su dotrajale, žardinjere sa zelenilom su lošem stanju, dok parking prostor prema Svetosavskoj nije pimereno uređen. Tu je i popločana terasa kod mesare, bivše kafane, koja nema bilo kakvu funkciju.  Sa dvorišne strane, prostor duž zgrade je propao, kako kolski prilazi, tako i pešačke i zelene površine. Na ovom prostoru bi trebalo da se predvidi nov izgled pešakih staza, urede prilazi, parking, zamene dotrajale sadnice, preoblikuju žardinjere i urede prilazi.

Zelenilo oko stambenog bloka prema ulici Knez Milošev Venac je uređeno u vreme kada su se zgrade podizale i do danas nije mnogo ulagano u ovaj prostor, kako bi se površine osvežile i dobile lepši izgled i veću funkcionalnost.

Ovde bi trebalo da se predvide i novi sadržaji. Dečje igralište bi trebalo da se izmesti sa prostora prema autobuskoj stanici zbog velikog broja instalacija koje su postavljene na tom mestu. Pored toga, trebalo bi da se predvidi nova kandelaberska rasveta i mesto za postavljanje sprava za fitnes.

Projekti bi trebalo da budu završeni početkom naredne godine, ali za sada nije moguće sa preciznošću da se kaže kada će se pristupiti radovima na rekonstrukciji ovih celina.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend