Lokalne vesti

Podrška EU gradovima i opštinama u razvoju geografskih informacionih sistema

Evropska unija (EU) će preko razvojnog programa EU PRO pomoći da se kroz realizaciju 19 projekata odabranih putem javnog poziva i vrednih preko dva miliona evra, razviju i unaprede geografski informacioni sistemi (GIS) u 34 lokalne samouprave u regionu Šumadije i zapadne Srbije i regionu Južne i istočne Srbije. U Braničevskom okrugu odobrena su dva projekta, jedan realizuju Požarevac I Veliko Gradište, a drugi opština Žagubica.

Požarevcu i Velikom Gradištu je odobren projekat unapređenje uslova za korišćenje lokalnih društveno-ekonomskih potencijala kroz GIS. Ove dve lokalne samouprave prepoznale su zajednički interes u razvoju  raznovrsnog turističkog potencijala, dok se samostalno Požarevac oslanja na poljoprivredu, a Veliko Gradište na privatni sektor. Zajednička inicijativa biće usmerena na razvoj turizma i poljoprivrede u Požarevcu i promociju investicija u Velikom Gradištu.

Ovaj projekat će preko EU PRO biti sufinansiran sa 59.750 evra, dok lokalni budžeti obezbeđuju 10.600 EUR.

OpštinI Žagubica odobren je projekat pod nazivom “Promovisanje pčelarstva, kulturnog nasleđa i prirodnih bogatstava kroz GIS”. Projekat će omogućiti mapiranje pašnjaka i košnica putem GIS-a kako bi se stvorile mogućnosti za jednaku raspodelu pašnjaka, što je posebno važno jer je pčelarstvo zbog pogodnih uslova postalo prioritetna grana razvoja ove regije. Pored toga, od 2008. godine homoljski med ima zaštitu geografskog porekla i registrovano je 120 pčelara sa više od 5.300 košnica. Takođe, mapiranje kulturnog i prirodnog nasleđa doprineće većem broju turista, ali i obezbediti preduslove za privlačenje sredstava za njegovo unapređenje i očuvanje. Putem mapiranja sistema za vodosnabdevanje stvoriće se uslovi za njegovu bržu rekonstrukciju. EU PRO u ovom projektu učestvuje sa 61.000 evra, a lokalna samouprava bi trebalo da obezbedi 10.960 evra.

 

Evropska unija će pružiti podršku procesu uvođenja i razvoja GIS-a kroz nabavku softvera i hardvera, kao i druge računarske opreme. Ovim će se lokalnim samoupravama omogućiti da na jednom mestu prikupljaju, obrađuju, i upravljaju prostornim podacima i tako bolje planiraju razvoj, donose odluke i raspolažu resursima. Takođe, zaposleni u lokalnoj administraciji će kroz obuke biti osposobljeni za rad u GIS-u.

Tokom sprovođenja projekata posebna pažnja biće usmerena na definisanje institucionalnog okvira i procedura za rad GIS-a, a uspostaviće se i saradnja relevantnih institucija na lokalnom i republičkom nivou koje se bave prostornim podacima.

Pravo učešća na javnom pozivu koji je bio otvoren od 2. oktobra do 30. decembra 2018. godine imale su 99 lokalne samouprave. Ukupno je podneto 33 predloga projekata od kojih je Upravni odbor programa na osnovu administrativne, tehničke i programske evaluacije odobrio 19 za sufinansiranje.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend