Lokalne vesti

Porez na imovinu i duplo veći? Ne i u Požarevcu

Poreski obveznici po osnovu imovine u neizvesnosti su koliki će razrez poreza biti za ovu godinu s obzirom na to da se sada primenjuje potpuno nov način obračuna poreza na imovinu, a da se naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta pripaja toj dažbini.

Promena u odnosu na ranije važeće propise ogleda se u načinu utvrdjivanja poreske osnovice. Po starom zakonu poreska osnovica je utvrdjivana na osnovu prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti na nivou jedinice lokalne samouprave, uz korektivne elemente, koeficijent kvaliteta, zone i amortizacije.

Po zakonu koji se primenjuje od ove godine poreska osnovica se utvrdjuje na osnovu površine objekta i prosečne tržišne cene ostvarene u prometu nepokretnosti od 1. januara do 30. septembra 2013. godine u zoni u kojoj se predmetna nepokretnost nalazi, pojašnjava za Boom93 načelnica Odeljenja lokalne poreske administracije Dušanka Begović. Kako bi se ublažile primene novog zakona na budžet gradjana, lokalna samouprava je uradila i novo zoniranje grada u kome sada postoje 4 zone. Takodje, Grad Požarevac je doneo odluku i da umanjenje po osnovu stope amortizacije bude 1%, što je maksimum koji novi zakon dozvoljava.

Druga značajna novina je i to da je od ove godine ukinuta naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta, ali je integrisana u porez na imovinu. Na to treba dodati i rast poreske stope, jer je većina opština uglavnom iskoristila zakonski propisan maksimum od 0,4 odsto. Medjutim, odlukom grada je za poreske obveznike u Požarevcu zadržana stara stopa od 0,3%, što će dodatno umanjiti promenu u razrezu poreza.

Na pitanje koliko će se razrez poreza promeniti sa primenom novog zakona, Begović kaže da nema jedinstvenog ključa po kojem mogu brojčano da se izraze posledice primene novih propisa.

 

 PRIMER

Za kuću od 80 kvadrata u Požarevcu u zavisnosti od zone u kojoj se nalaza, vlasnik je u 2013. Godini platio porez na imovinu 4.000 dinara za prve tri zone ili 1.800 dinara za četvrtu zonu. Po novim propisima, za tu kuću razrez poreza sada će biti u I zoni 4.800, u II zoni 4.200, u III zoni 4.050, a za IV zonu 2.100 dinara.

Za stan površine 60 kvadrata porez je u 2013.godini  iznosio 3.200 dinara. U tekućoj godini porez na ovaj stan ako se on nalazi u I zoni iznosiće 4.900, u II zoni 4.200, a u III zoni 3.500 dinara.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend