Lokalne vesti

Prevoz učenika: I ove godine bez visokih kriterijuma za prevoznike

Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za subvencionisani prevoz učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju. Kao i u izmenjenoj javnoj nabavci prošle godine, od potencijalnih prevoznika se ne zahtevaju visoki standardi koje danas u Srbiji ispunjavaju samo velike firme. Za prevoz učenika, uključujući i predškolce iz budžeta bi trebalo da se izdvoji do 45,7 miliona dinara, bez poreza.

Ugovori sa prevoznicima se zaključuju za prevoz u periodu zaključno sa 28.februarom 2021.godine.

Za prevoz 1096 učenika u osnovnom obrazovanju predviđena je subvencija do 38,9 miliona dinara, bez PDV-a. Za prevoz 667 učenika u srednjem obrazovanju predviđeno je 6,8 miliona dinara, bez poreza.    

Od prevoznika se ne zahtevaju visoki kriterijumi i standardi, kao što je to bio slučaj do prošle godine.

Tako bi potencijalni prevoznici trebalo da ispunjavaju uslov da su u poslednjih pet godina realizovali usluge prevoza učenika u vrednosti od najmanje 6 miliona, odnosno 30 miliona dinara.

Prevoznici bi takođe trebalo da (na osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu/lizingu) raspolažu sa najmanje 10 autobusa, tj. 8 autobusa sa preko 45 sedišta i 2 mini busa sa 9 do 30 sedišta.

Trebalo bi da imaju servisnu radionicu za tehničko održavanje vozila ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa jednom takvom radionicom.

Dovoljan kadrovski kapacitet je da u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme ili radno angažovanih po privremenim i povremenim poslovima imaju najmanje 10 vozača autobusa sa položenom „D“ kategorijom.

Ugovorom se prevoznici obavezuju da prevoz učenika vrše radnim danima po školskom kalendaru tokom trajanja ugovora, sa polascima i relacijama po spisku učenika koji naručilac prevoza

predaje prevozniku pre početka prevoza, a prema zahtevima i potrebama škola.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend