Lokalne vesti

Produžen rok za otpis kamata

Rok za otpis kamata i mirovanja poreskog duga produžen do 31. marta 2013.

Lokalna poreska administracija Požarevca obaveštava poreske obveznike da je rok 31. januar 2013. godine iz zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanja poreskog duga, a u skladu sa odlukom Vlade RS, pomeren na 31. mart 2013. godine, tako da će se sve uplate izvršene do 31. marta 2013. godiine smatrati kao izmirenje tekućih obaveza.

Samim tim mogu se koristiti prava iz Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. Sve bliže informacije mogu se dobiti telefonskim putem ili lično u Porečkoj 4 u Požarevcu.

Uslov za mirovanje duga i otpis kamata je izmirivanje poreskih obaveza koje su dospele u novembru i decembru 2012. godine i u januaru 2013. godine.

Svim privrednicima i građanima koji do kraja marta izmire glavni poreski dug, automatski će biti otpisana celokupna zatezna kamata i dug za doprinose za zdravstveno osiguranje.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend