Lokalne vesti

Rekonstrukcija javnog osvetljenja u Požarevcu kroz javno privatno partnerstvo?

Skupština Požarevca na narednoj sednici u ponedeljak bi trebalo da formira projektni stručni tim čiji će zadatak biti da razmotri samoinicijativni predlog za pokretanje javno privatnog partnerstva. Ovo se dešava nakon što je društvo za energetske usluge „Resalta“ iz Beograda koje ima interes za izvođenje projekta rekonstrukcije, racionalizacije i upravljanja sistemom javnog osvetljenja u Požarevcu, podnelo predlog za partnerstvo u realizaciji pomenutog projekta.

Pravni osnov za formiranje stručnog tima/komisije sadržan je u Zakonu o javno privatnom partnerstvu i koncesijama.

Ovo telo inače ima pravo razmotri i prihvati predloge zainteresovanih lica za realizaciju određenog projekta kroz javno privatno partnerstvo pod uslovom da se ti predlozi ne odnose na predlog za koji je već pokrenut postupak dodele javnog ugovora ili objavljen javni poziv.

Kako se navodi u inicijativi koja je se našla na prethodnoj sednici skupštine Požarevca, konačni cilj predloženog projekta je smanjenje troškova za funkcionisanje gradskog javnog osvetljenja, kao i povećanje energetske efikasnosti  pomenutog sistema i sigurnosti postizanja odgovarajućeg nivoa osvetljenosti grada.

Samoinicijativni predlog „Resalte“ podnet je 16.aprila ove godine. Skupština Požarevca je na sednici održanoj 14.juna usvojila odluku kojom se uređuje komunalna delatnost javnog osvetljenja.

Ovom odlukom predviđeno je mogućnost da se pomenuta komunalna delatnost poveri vršiocu koji bi se izabrao u skladu sa zakonom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije.

Podsećamo da je među opštinama u okruženju Požarevca, Veliko Gradište prošle godine zaključilo ugovor o javno privatnom partnerstvu sa Smart energy investment Kft, ogrankom SEI iz Beograda, Keep Light, U Light Kft iz Budimpešte u ogrankom U Light Kft iz Novog Sada.

Ovaj ugovor tiče se usluge rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u toj opštini, a kako su neki mediji preneli, period „garantovanja“ za novu rasvetu je ugovorenim poslom određen na 15 godina.

Projektno stručno telo u Požarevcu nakon formiranja imaće rok od 6 meseci da razmotri inicijativu, proceni model opravdanosti javno privatnog partnerstva, pripremi sve potrebne akte shodno zakonu o javno privatnom partnerstvu i koncesijama i vrši funkciju konkursne komisije ukoliko predlog projekta bude odobren i od Vlade Srbije i Skupštine Požarevca.  

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend