Lokalne vesti

Šta se namerava sa galerijom Milene Pavlović Barili?

Do 19.marta traje javna prezentacija urbanističkog projekta za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekta Galerije Miline Pavlović Barilli. Projekat je izradio Centar za planiranje urbanog razvoja. Predloženo rešenjem predviđeno je rušenje objekta koji se nalazi uz ulicu Voje Dulića, a nov galerijski prostor bi trebalo da omogući izlaganje od 350 do 400 dela proslavljene umetnice iz Požarevca.

 

Ugovorena vrednost izrade ovog projekta je nešto niža od 4 miliona dinara.

Prema dokumentu koji bi trebalo da dobije sve saglasnosti pre nego što se uđe u proceduru izbora izvođača radova, predviđene su tri faze rekonstrukcije čitavog prostora.

U prvoj fazi izgradio bi se nov objekat galerije na slobodnoj površini parcele prema ulici Davorjanke Paunović.  Ovaj objekat bi predstavljao galerijski prostor u dva nivoa koji je dovoljno veliki da se u njemu predstave sva raspoloživa dela koja se nalaze u legatu.

Na krovu objekta predviđeno je da se izgradi krovna bašta sa leti otvorenom a zimi zatvorenom terasom – poslastičarnicom. U sklopu ovog objekta predviđeno je da se izgradi lift i stepenište od podruma do krovne bašte.

U drugoj fazi srušio bi se objekat sadašnje galerije do ulice Voje Dulića i izgradio novi. Novi objekat bi imao podrum, prizemlje i potkrovlje. U podrumu bi se nalazili kuhinja sa ostavom, vinski podrum, garderoba za zaposlene, prostorije obezbeđenja i radionice.  U prizemlju bi se nalazila galerija za tematske izložbe. U potkrovlju bi bile smeštene kancelarije. U ovoj fazi bi bio izgrašen i ankes uz objekat muzeja sa prostorom za promenadnu muziku, administraciju i ateljeom škole crtanja i slikanja.

U trećoj fazi bi se pristupilo rekonstrukciji legata (Milenine kuće). Podrum ovog objekta bi bio pretvoren u vinski podrum u kome bi se konzumirala kvalitetna vina iz regiona i odgovarajuća jela. U prizemlju je predviđeno da se uredi  memorijalna soba Milene Pavlović Barili sa ostacima autentičnog nameštaja. Neposredno uz nju bi se nalazila prostorija sa fotografijama porodice i ambijenata Požarevca koje je između dva rata napravio Milenin ujak. U prizemlju je predviđeno da bude i suvenirnica, dok bi tavanski prostor bio uređen za čuvanje arhive legata.

 

Dvorište bi se prema ovom projektu podelilo u tri funkcionalne celine.

Centralni deo dvorišta pjaceta bilo bi okruženo starom kućom , kalkanom škole crtanja i objektom galerije Milene Pavlović Barili. Iz pjacete bi se ulazilo u galeriju Milene Pavlović Barili i u komercijalno ugostiteljske sadržaje. Jedna strana bila bi otvorena prema parku narodnog muzeja u kome će biti postavljen spomenik Mileni Pavlović Barili.

U centralnom delu dvorišta bila bi uređena česma okružena sa sedam ukrasnih stabala od kojih je jedno stablo breza kao reminiscencija na brezu u Mileninom dvorištu ispod koje je ona volela da sedi i da mašta.

U drugom delu dvorišta koji je okružen starom kućom, galerijom tematskih izložbi i prostorom za promenadnu muziku postavila bi se rampa dužine 9 metara čime se nadomeštava visinska razlika između ulica Voje Dulića i ulice Davorjanke Paunović. Pored toga, u ovom delu dvorišta bi se nalazila  i dva stuba ogledala u kome su smešteni pokretni paravani koji se zatvaraju kada se izvodi muzika u amfiteatru koji bi postao sastavni deo dvorišta.

 

Kompletna dokumentacija i poziv za javnu raspravu

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend