Lokalne vesti

Strategija razvoja sporta

Skupština Požarevca sazvala je javnu raspravu o nacrtu strategije i akcionom planu razvoja sporta do 2013.godine.

Član gradskog veća za sport Aleksandar Đokić kaže da će se u sprovođenju strategije naročita pažnja obratiti na razvoj sporta dece i omladine, odnosno da je predlogom strategije zacrtano da u Požarevcu 2014. sport postane dostupan svakome,a naročito deci.

Ciljevi su da grad Požarevac do 2014.godine postane grad u kojem je sport dostupan svakome, sa razvijenom sportskom infratsrukturom, grad vrhunskih sportskih dostignuća u kojem je sport činilac razvoja, grad u kojem se neguju sportski talenti, gde su prava sportista garantovana pravnim normama i grad koji zauzima bitno mesto na sportskoj mapi Srbije. U sprovođenju strategije naročitu pažnju obratićemo na razvoj sporta dece i omladine, školski i vrhunski sport.

Otvoreni sastanak o nacrtu odluke održaće se 31.januara u sali 117 skupštine u 11 časova.

Svi zainteresovani moći da daju primedbe i predloge preko elektronske pošte ili pisanim putem od danas do 1.februara.

Uvid u pomenuta akta može se ostvariti preko internet sajta grada i na oglasnim tablama u zgradi lokalnih samouprava u Požarevcu i Kostolcu i mesnim kancelarijama.

adrese za slanje predloga i primedbi sa naznakom "Za javnu raspravu-Strategije razvoja sporta u gradu Požarevcu 2011-2013 i Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sporta u gradu Požarevcu 2011-2013":

skupstina@pozarevac.rs

Skupština grada Požarevca

Drinska 2

12000 Požarevac

Uvid u dokumenta:

Akcioni plan strategije razvoja sporta

Strategija razvoja sporta

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend