Lokalne vesti

Transferi republike

Kao i ostale lokalne samouprave Požarevac je prošle godine pogodilo smanjenje transfernih sredstava iz republike. Umanjenjem sa 360 na 192 miliona dinara ona su gotovo prepolovljena.

Prema rečima načelnice finansija Biljane Koči koja kaže da se to pre svega odrazilo na umanjenje investicija koje su pale za najmanje 20 odsto.

„U 2009.godini taj transfer je prvobitno utvrđen u iznosu od 360.881.980 dinara, međutim zbog ekonomske krize, rebalansom republičkog budžeta transfer je umanjen za 168.388.655 dinara, što znači da je iznosio 192.496.325 dinara i na sličnom je nivou u 2010.godini", navodi ona i dodaje da je pre umanjenja transfer iz republike činio je 20 odsto prihoda, a sada je manji od 10 odsto.

U trenutku umanjenja grad je bio dužan da obezbedi zarade i troškove zajedničkog funkcionisanja. Ušteda nije bilo u oblasti socijalne zaštite koje su u poslednje dve godine uvećane za tri puta, što se odnosi i na dotacije sportskim klubovima koje su za dve godine porasle za nešto više od  50 odsto.

„U trenutku umanjenja ono što smo bili dužni da obezbedimo su zarade zaposlenih, plaćanje troškova zajedničkog funkcionisanja grada gde nije bilo ušteda. Njih nije bilo ni u oblasti socijalne zaštite. Ona su u 2008. iznosila 12,2 miliona dinara, 2009.godine 19,9 miliona i u 2010.godini 36,6 miliona dinara. Isto se odnosi na dotacije koje su, može se reći, udvostručene u odnosu na 2008.godinu. Dotacije sportskim klubovima su 2008. godine bile 49 miliona, a sada su oko 80 miliona. Svi ostali troškovi uvećavani su uskladu sa memorandumom vlade o fiskalnoj politici".

Da bi pokrio investiciona ulaganja grad je ušao u kreditno zaduženje do 345 miliona evra kod Banke Intesa, s tim što je konkursnom dokumentacijom bilo predviđeno da zaduženje može da iznosi do 250, ali ne više od 345 miliona.

„Tako smo dokumentacijom predvideli da se ne zadužujemo više od onoga što nam je potrebno.

Udeo Namena tog novca je isključivo za investicije. Ugovor je zaključen sa Banca Intesa. Međutim, moje mišljenje je da nijedan kredit, ma koliko povoljan, nije dobar, te da je za nas bolje da imamo sredstva kojima ćemo da raspolažemo umesto da u 2011. pristupamo kreditnom zaduženju da bi pokrivali investicije u gradu", kaže Koči.

Prema najavama iz republike lokalne samouprave mogu da se nadaju za četvrtinu većim sredstvima. Diana Dragutinović, ministarka finansija, najavila je da će transferi iz centralne kase u 2011. godini biti veći oko 25 odsto u odnosu na ovu godinu. Predlog zakona o budžetu, prema njenim rečima, treba da se nađu sledeće nedelje na sednici vlade.

Objašnjavajući problem koji je nastao sa umanjem transferima, Biljana Koči kaže da osim sredstava Fonda za razvoj i Fonda za zaštitu životne sredine gotovo da nisu preostala sredstva za investicije. Problem je što su sredstva fondova koja se ubiraju iz rudarske rente i naknade za zagadjenje strogo namenska i ograničena na ulaganja u komunalnu infrastrukturu i projekta od značaja za životnu sredinu.   

Budžet Požarevca za 2010.godinu sastoji se od prihoda od dve milijarde 43 miliona i rashoda od 2,66 milijardi dinara. Budžetski deficit od 619 miliona pokriva se iz neutrošenih sredstava iz 2009.godine od 274 miliona i kreditnog zaduženja od 345 miliona dinara.

BUDŽET 2010. – GRAD POŽAREVAC (u hiljadama dinara)

Troškovi i plate                                                   684.532

Zajednički troškovi funkcionisanja                         206.146

Programi kulture i manifestacije                              28.922

Subvencije pred. i org. za plate i troškove                51.461

Transfer školstvu i Centru za socijalni rad               120.846

Dotacije                                                              108.804

Naknade i druga socijalna davanja                          36.653

Transfer Gradskoj opštini Kostolac                            27.269

UKUPNO BUDŽET BEZ INVESTICIJA I REZERVE       1.264.633

Investiciona ulaganja                                                         461.034

         k r e d i t                                                    345.000

    i z   t e k u ć i h   p r i h o d a                            116.034

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE                            851.081

FOND ZA RAZVOJ                                                                  81.011

U K U P N O   R A S H O D I                                              2.674.041   

SUBVENCIJE (TRI NAJVEĆE)

JP LJUBIČEVO                                                        15.680

RADIO POŽAREVAC                                                11.406

LJKI                                                                     11.299

TRANSFER ŠKOLSTVU I CZSR

OSNOVNE I SREDNJE                                             100.811

CZSR                                                                   17.779

CENTAR ZA TALENTE                                                2.256

DOTACIJE (TRI NAJVEĆE)

SPORTSKI KLUBOVI+korišćenje hale+ishrana             81.350

NVO  PROJEKTI                                                       9.057

NARODNA KUHINJA   Crvenog krsta                            6.306

MANIFESTACIJE

Centar za kulturu – Dani Milivoja Živanovića               3.749

Turistička organizacija

Nova godina                                                           2.023

LJKI                                                                       2.374

Karneval                                                                 2.045

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend