Lokalne vesti

U najavi projekti za Čačalicu, Tulbu i drvorede u dve ulice

U budžetu Požarevca je ove godine 6 miliona dinara namenjeno da se potroši za izradi projekata za zamenu, revitalizaciju i formiranje novih drvoreda u gradu. Projekti se odnose na gazdovanje spomen-parkom Čačalica, revitalizaciju park-šume Tulba-Tabana i obnovu drvoreda u Bosanskoj i Šumadijskoj ulici.

Izrada Programa razvoja i osnove gazdovanja spomen-parkom Čačalica trebalo bi  da košta do 3 miliona dinara. Ciljevi su da se obezbede dugoročne smernice za očuvanje spomen obeležja sa

predlogom uređenja i unapređenja celokupnog kompleksa, sa obogaćivanjem sadržajima primerenim funkciji ovog memorijalnog prostora.  Realizacijom programa trebalo bi da se  očuva, unapredi i dalje razvija i bogatstvo flore i faune. Programom bi trebalo da se predvide uslovi za rekreativne i edukativne sadržaje. Ovo bi se postiglo unapređenjem infrastrukture i kroz sadržaje poput botaničke bašte sa označenim biljnim vrstima. Čitav kompleks bi trebalo da se ogradi i obezbedi stručnim nadzorom, kako bi se sprečila devastacija.

 

 

Projekat revitalizacije park-šume „Tulba-Tabana“ trebalo bi da košta do 2,4 miliona dinara. Ciljevi su da se devastiran prostor predviđen za park-šumu uredi i privede nameni i obogati raznim rekreativnim sadržajima.

Na ovom prostoru bi trebalo da se uredi česma i tri izvora sa prilaznim stazama, čitav kompleks ogradi i obezbedi nadzorom.

Projekat bi trebalo da pruži smernice za dalje negovanje i održavanje park-šume.

 

Kroz poseban projekat bi trebalo i da se predvidi revitalizacija drvoreda u ulicama Bosanskoj i Šumadijskoj. U ovim ulicama je prema dokumentaciji drvored neujednačen sa jednim brojem stabala koja su u lošem stanju. Trebalo bi da se predvidi revitalizacija drvoreda sa adekvatnim vrstama i formama koje bi uspevale u ograničenim prostornim mogućnostima. Ovaj projekat bi trebalo da košta najviše do 600.000 dinara.

 

Javna nabavka je raspisana i podeljena u tri partije. Ukupna procenjena vrednost navedenih projekata je 6 miliona dinara.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend