Lokalne vesti

U najavi rekonstrukcija još jednog parka i podzemna garaža

Gradska uprava u Požarevcu raspisala je javnu nabavku za izradu projekata rekonstrukcije Sunčanog parka i parternog uređenja dela stambenog bloka u Braničevskoj ulici u Požarevcu. Ova dva projekta koji se odnose na površine od ukupno oko 300 ari, procenjena su na 2.250.000 dinara.

Procenjena vrednost projekta rekonstrukcije Sunčanog parka koji se prostire na nešto više od 190 ari je 750.000 dinara.

Ovaj park je oformljen nakon izgradnje Centra za kulturu osamdesetih godina prošlog veka. Od tada, osim održavanja, nije vršena obnova sadnica. U proteklih desetak godina je formiran parking i dečje igračište (Nivea) na severnoj strani. Deo parka je održavala Pošta, a na tom delu koji je bio zapušten tokom proleća je posečeno nekoliko stabala i uklonjeno šiblje.  Kako piše u dokumentaciji, deo zapadne strane parka koji se oslanja na zgradu Načelstva je takođe zapušten, dok se zelene trake duž ulice Jovana Šerbanovića neuređene, a postojeći drvored je u lošem stanju i trebalo bi da se obnovi.

Projektom bi trebalo da se predvide prilazne saobraćajnice iz ulice Moše Pijade prema parkingu policijske uprave i prilaz parkingu sa severne strane Centra za kulturu.

Rekonstrukcija podrazumeva uklanjanje suvih i dotrajalih sadnica, kao i sadnja novih, preoblikovanje igrališta za decu u parku prema Pošti, kao i igrališta prema ulici Moše Pijade. Ove dve površine bi trebalo da budu ograđene.

Pešačke staze bi trebalo da se obnove sa modernim klupama i korpama za smeće, zatim formira prostor za kontejnere za otpad i uredi pater ispred Centra za kulturu.

Projektom bi trebalo da se predvidi nova kandelaberska rasveta, sanacija zelenih traka duž drvoreda u ulici Jovana Šerbanovića sa zamenom dotrajalih i suvih stabala, a u planu je i da čitav park dobije „primerenu“ ogradu.

 

Projekat parternog uređenje dela stambenog bloka u Braničevskoj ulici trebalo bi da košta do 1,5 miliona dinara. Reč je o površini od blizu 107 ari.  

Dvorište ovog stambenog bloka je prilično zapušteno, neuređeno i sa mnoštvom montažnih garaža i jednom zidanom kružnom  garažom, a preplavljeno je parkiranim vozilima, neuređenim pešačkim stazama i potpuno zapuštenim zelenilom.

U dokumentaciji se navodi da su postojeća stabla ili samonikla ili posađena od strane stanara, kao i da su zbog mesta sadnje smetnja za prolaznike i zgrade ispred kojih se nalaze. Kako je centar prepun vozilima, vozači često zalaze u stambene blokove kao što je ovaj u potrazi za parking mestom, neretko i na zelenim površinama.

U dvorištu ne postoji nijedan kutak za odmor ili igru dece.

Jedan od ciljeva izrade projekta parternog uređenja dvorišta je i formiranje pozemne garaže, zatim rešavanje pešačkih i saobraćajnih komunikacija sa parkiralištima, zelenim površinama i prostorom za igru dece.

Posebna pažnja bi trebalo da se posveti planiranju podzemne garaže i parkinga, kolskim pristupnim saobraćajnicama i pešačkim stazama, izboru mobilijara, igrališta za decu i zelenila.

Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend