Lokalne vesti

U toku je projekat „Savetodavna služba za građane u opštini Žagubica“

U okviru Projekta „Savetodavna služba za građane u opštini Žagubica“, opština Žagubica oformila je savetodavnu službu za pružanje besplatne pravne podrške sa ciljem da omogući efikasniji pristup pravdi pod jednakim uslovima za sve građane i građanke.

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Snjiss PRO “, koji sprovodi Кancelarija Ujedinjenih Nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština .

Besplatna savetodavna podrška sastoji se od pružanja pravnih saveta, pružanja opštih pravnih informacija, sastavljanja podnesaka i popunjavanja formulara, ali ne obuhvata pravo zastupanja i odbranu pred sudom, drugim državnim organom, organom javne vlasti ili u postupku mirnog rešavanja spora.

Besplatna savetodavna podrška može da se pruži državljaninu Republike Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i drugom licu u Republici Srbiji u skladu sa članom 4. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Besplatna pravna podrška pružaće se svakog radnog dana od 7 do 15 časova i to:

-ponedeljkom i petkom u Žagubici (zgrada opštine, kancelarija za besplatnu pravnu podršku- broj 18); utorkom u naselju Кrepoljin (prostorije u Domu kulture); sredom u naselju Osanica (mesna kancelarija) i četvrtkom u naselju Laznica (mesna kancelarija).

Za sve informacije u vezi prava na ostvarivanje besplatne pravne podrške, procedure podnošenja zahteva i rešavanja po podnetim zahtevima, obratiti se diplomiran pravniku Stojanović Draganu lično, telefonom na broj 062/8098-560 ili  na e-mail pravnapodrskazagubica@gmail.com

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend